dinsdag 18 mei 2021

P Politiek

Wassenaar op koers ondanks heftige tijden

Veel zaken gaan goed in Wassenaar, ondanks de moeilijke tijd waarin we zitten. Ook in ons dorp zijn en worden veel mensen geraakt door de corona. We hopen dat we er met elkaar voor zorgen dat er geen nieuwe uitbraken meer komen en dat we verdere schade en verdriet kunnen beperken.

Wassenaar en Voorschoten delen momenteel hun ambtenaren. Beide gemeenten krijgen weer eigen ambtenaren. Samen blijven we dan een kleinere uitvoeringsorganisatie delen. CDA-fractievoorzitter Ronald Everard: “Hartstikke mooi dat we meer eigen ambtenaren krijgen. Ik reken op minimaal 40 tot 50, maar misschien worden het er veel meer. Het is een goede ontwikkeling die past bij een zelfstandig krachtig Wassenaar.”

De gemeenteraad is de laatste paar maanden volop in de running. We vergaderen fysiek en bespreken veel belangrijke zaken of er niets aan de hand is. Ronald Everard: “Het is een hele knappe prestatie van onze ambtenaren en ons bestuur dat we in Wassenaar ook in deze moeilijke tijden zo goed bezig zijn. Je vergeet bijna dat we nog volop te maken hebben met een ongekend moeilijke situatie.”

Ook financieel leven we in lastige tijden. Zo heeft Wassenaar, net als bijna alle gemeenten, te maken met enorme financiële tekorten op de jeugdzorg. In Wassenaar bedraagt het tekort inmiddels € 1 miljoen per jaar. We moeten echt alle zeilen bijzetten en eerder resultaten boeken om dit om te buigen. We hebben steun gekregen van alle aanwezige raadsleden voor onze motie, die we samen met de coalitiepartners hebben ingediend. CDA-woordvoerder Ronald Everard: “We willen sneller starten met innovaties in de jeugdzorg. Er zijn daarvoor veel mogelijkheden binnen onze Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), binnen het samenwerkingsverband van gemeenten in de jeugdzorg en lokaal. Ook lokaal kunnen we beter gebruik maken van de maatschappelijke organisaties, sportclubs en de kracht van onze samenleving. In onze motie hebben we het college verder opgeroepen om sneller maatregelen te nemen om de uitgaven in de jeugdzorg beter onder controle te krijgen.”

Onze motie over het beschikbaar stellen van meer geld voor de directe armoedebestrijding heeft in de gemeenteraad eveneens steun gekregen van alle aanwezige raadsleden. Ronald Everard: “Vrijwilligersorganisaties als de Stille Kracht doen zo’n mooi werk in ons dorp voor mensen die volledig in de problemen zitten, dat het goed is om in deze moeilijke coronatijd extra geld beschikbaar te stellen voor deze directe vormen van armoedebestrijding.”