dinsdag 18 mei 2021

P Politiek

VVD; We zijn alweer halverwege!

Afgelopen week besprak de gemeenteraad de uitvoering van het coalitieakkoord ‘Zelfstandig en Verantwoordelijk’ dat we twee jaar geleden met CDA, D66 en LW ondertekende. Wat hebben we de afgelopen twee jaar bereikt en wat wil elke partij de komende twee jaar nog bereiken voor Wassenaar? Dat was de vraag die voorlag. Helaas liepen de eenmansfracties van HvW en DLW weg bij het debat zonder zelf aan te geven wat zij dan willen.

Je zou het bijna vergeten, maar de belangrijkste ambitie is waargemaakt; behoud van een zelfstandig Wassenaar zodat lokaal bestuur dichtbij georganiseerd blijft. Daar is achter de schermen hard aan gewerkt door verantwoordelijke partijen binnen en buiten de Raad. Met de komst van burgemeester Leendert de Lange twijfelt niemand daar meer aan. Ook krijgt Wassenaar weer zijn ‘eigen’ ambtenaren los van Voorschoten, een wens die wel langer hadden. Zo krijgt het gemeentebestuur echt weer de regie zoals het hoort!

Als we verder kijken naar de eerste twee jaar dan zijn er veel belangrijke besluiten genomen voor ons dorp waar we hopelijk tientallen jaren plezier van gaan hebben. Om er een paar te noemen; een nieuwe Sporthal bij de Kieviten, het opknappen van de onze Warenar, een integraal plan om Wassenaarse scholen beter te onderhouden, het aanpakken van de krakers bij Ivicke, de verkoop van het O&O gebouw in Oostdorp en opknappen van ons centrum met het nieuwe Beeldkwaliteitplan!

Ook er zijn belangrijke knopen doorgehakt over de Paauw en de gemeentewerf. Toonaangevende locaties waar we als VVD zelf met een plan voor kwamen. Zo willen we – in tegenstelling tot sommige ‘lokale’ partijen- geen 10 miljoen belastinggeld ophoesten om de Paauw commercieel te gaan verhuren, maar investeren in een raadhuis dat haar functie als volwaardig bestuurscentrum terugkrijgt! Hiermee kunnen we dan ook afscheid nemen van het achterstallige en dure gemeentekantoor waar onze ambtenaren nu zitten. Die locatie komt dan vrij voor woningbouw en herontwikkeling.

Met rust en stabiliteit werken we samen met andere partijen aan een projecten en besluiten die ons dorp verder brengen. Dat hoort erbij als je als zelfstandige gemeente je eigen broek wilt ophouden en zelf aan het stuur wil zitten. Dat doe je niet met stukjes in de krant, maar vooral door te luisteren, op werkbezoek te gaan, beslissingen te nemen en samen te werken met anderen. Kunnen we nu achterover leunen? Nee! Op belangrijke dossiers als het tegengaan van sluipverkeer, afschaffing van de kapvergunning voor huiseigenaren, onze afvalinzameling en het opknappen van het strand moeten we nog hard aan de slag. Daarover volgende week meer.

Voor nu wens ik u alvast een mooie zomer toe!

Namens het gehele team,
Laurens van Doeveren