zaterdag 12 juni 2021

N Nieuws

Aangepaste noodverordening 15 juli 2020

Op basis van een nieuwe aanwijzing van de Minister van VWS is de noodverordening in de veiligheidsregio Haaglanden aangepast. Aan de hand van de landelijke model-noodverordening is de ‘Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Haaglanden van 15 juli 2020’ tot stand gekomen.

In de nieuwe noodverordening is een aantal wijzigingen opgenomen waar het gaat om de 1,5 meter afstandsnorm en het bedrijfsmatig personenvervoer. Ook gaat het om wijzigingen in de placering (toewijzen van plekken), wijzigingen voor verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg.