woensdag 21 april 2021

P Politiek

CDA-Wassenaar: zuiniger zijn op ons milieu!

De brede milieuaanpak in Wassenaar gaat beter buiten de Paauw dan in de raadszaal. Inmiddels zullen bijna alle inwoners begrijpen dat er echt zaken fundamenteel moeten veranderen. Doen we dat niet, dan gaat er heel veel moois verloren voor onze (klein-)kinderen. CDA-fractievoorzitter Ronald Everard: “Het is eigenlijk raar dat in een gemeente met zoveel mooie natuur om ons heen, een flink deel van de politieke partijen in Wassenaar zich niet meer zorgen maken over het behoud van ons milieu. De traditioneel “rechtse” politieke partijen in Wassenaar lijken zich drukker te maken over zaken als serviceniveau en over geld. Dit zien we in het afvaldossier en onlangs bij de aanpak van de regenwaterproblematiek.”

Kijken we buiten de Paauw, dan worden we als CDA’ers blijer van alle initiatieven van Wassenaarders en Wassenaarse instellingen, dan tijdens de raadsvergaderingen over dit onderwerp. Zo zijn veel dorpsgenoten met ondersteuning van Buurtkracht bezig met zonnepanelen. Andere dorpsgenoten zijn volop bezig met het isoleren van het huis. Ook zien we veel activiteiten van de beide Wassenaarse woningcorporaties die hun woningbezit aan het verduurzamen zijn. We zien ook steeds meer dorpsgenoten, bewust minder afval hebben. Steeds meer Wassenaarders gebruiken de fiets en zijn blij met de nieuwe stallingen. Er zijn nog veel meer mooie ontwikkelingen te zien.

Hoe kunnen we nu komen tot meer enthousiasme voor ons milieu in de politiek? CDA-woordvoerder milieu René Beerepoot: “Het is zaak om breder te kijken dan alleen de energietransitie. Veel mensen begrijpen niet dat we in Nederland alles inzetten om van het gas af te gaan. Zo gaat Duitsland juist aan het gas. Toch hebben gemeenten een wettelijke taak die we opgedragen hebben gekregen van de nationale politiek over de energietransitie. Die zullen we ook moeten voorbereiden met elkaar dit jaar en daarna uitvoeren.”

CDA-fractievoorzitter Ronald Everard: “We zijn deze periode goed bezig op veel terreinen in Wassenaar. Dat past binnen een zelfstandige gemeente. Op het terrein van ons milieu en de verduurzaming moeten we meters gaan maken en resultaten boeken. Daarvoor zijn sterke optimistische politici nodig, die in staat zijn om het enthousiasme van buiten de Paauw te mobiliseren. Verder zijn er politici nodig die niet alleen naar het geld kijken, maar ook naar de waarde van ons milieu. De komende periode zullen wij als CDA maximaal gebruiken om hieraan een bijdrage te leveren. Wassenaar en de Wassenaarders zijn het meer dan waard!”