vrijdag 23 april 2021

P Politiek

PvdA: Coalitie halverwege de rit, veel gespin maar weinig wol

Het College is halverwege de rit en de behandeling van de kadernota werd o.a. door de coalitiepartijen gebruikt om te melden wat is bereikt. De PvdA is van mening dat op belangrijke thema’s veel wat er gebeurt is in voorafgaande jaren in gang gezet en veel wat wordt aangekondigd slechts vage hoop biedt voor de toekomst. Op belangrijke onderwerpen is geen ambitie of ontbreekt de realiteitszin.

Het CDA meldt bijvoorbeeld dat er volgend jaar een nieuwe sporthal staat, helaas is dit echter niet erg realistisch. Er is immers, ook nu nog, geen vastgesteld bouwplan. Voor theater de Warenar is er wel een plan maar ook hier is het hoogst onzeker of dit de komende jaren van de grond komt. Het O&O gebouw aan de Zonneveldweg wordt verkocht maar omdat de opbrengst hier een belangrijke rol speelt zit een sociale functie voor dit gebouw er niet in. Een gemiste kans voor bv. jongeren die op een voorziening voor beschermd wonen zijn aangewezen.

Vol bombarie wordt door de VVD gesteld dat de verhuizing van ambtenaren naar de Paauw het gemeentekantoor voor woningbouw vrijspeelt. Een onrealistisch plan waarbij voor onderzoek 160.000 euro wordt vrijgemaakt! In de kadernota is te lezen dat renovatie van de Paauw 100.000 extra kost omdat dit langer duurt. De kosten hiervan worden gedekt uit de algemene spaarpot! Een greep uit de kas waar de VVD in voorafgaande jaren moord en brand had geschreeuwd. Na het debacle van de Storm van s-Gravenzandeweg herhaalt zich dus de geschiedenis alhoewel minder opvallend en zichtbaar…

Raadslid Jan van Noort: “Dit college heeft geen ambitie op belangrijke maatschappelijke thema’s als woningnood, en toegankelijkheid van onze voorzieningen voor mensen met een beperking. De initiatieven worden vooral aan anderen overgelaten. In deze collegeperiode worden alleen 12 sociale woningen in het Polanenpark opgeleverd die door ons als PvdA met een amendement in de vorige collegeperiode zijn bewerkstelligd. In het centrum beleidsplan wordt nog geen aandacht besteed aan ‘inclusie’, dat wil zeggen toegankelijkheid voor plaatsgenoten met een beperking. Met ergernis heb ik aangehoord dat de wethouder vol trots meedeelde dat het College volgend jaar de inclusie op de agenda voor de Raad zet: veel te laat!

Mijn conclusie is dat deze coalitie de scherpte en ambitie mist op al deze deze thema’s en zich vooral laat leiden door initiatieven door anderen. Wassenaar verdient zoveel beter!”