dinsdag 30 november 2021

P Politiek

CDA zomergedachten van Ronald Everard: toon & politieke drukte

De politiek is ook in Wassenaar met zomerreces. Voor mij is het een prima tijd om rustig na te denken over hoe het gaat in politiek Wassenaar. De tijd gaat razend snel, zo is het alweer 2,5 jaar geleden dat Wassenaar haar gemeenteraadsleden heeft gekozen. Het is goed om de tussenbalans op te maken. Zo ben ik positief over veel belangrijke zaken. Zo voeren we een fraai coalitieakkoord uit met een stabiele coalitie. Blijven we een zelfstandige gemeente met een eigen burgemeester en straks met meer eigen ambtenaren. We hebben een sterke financiële positie. We staan als CDA voor “politiek zonder gedoe”, gewoon normaal en fatsoenlijk je werk doen als volksvertegenwoordigers!

In mijn eerdere raadsperiode in 1994-2002 hadden we ook 21 raadsleden, inclusief de wethouders, die ook raadslid waren. We hadden geen extra commissieleden. Er waren 4 of 5 politieke partijen in de gemeenteraad. Door afsplitsingen bij een tweetal lokale partijen zitten we deze raadsperiode op 10 fracties. Nu hebben we 21 raadsleden, maar ook 5 parttime wethouders en zo’n 14 commissieleden. Een dubbel aantal politici en fracties in de gemeenteraad. Mooi natuurlijk dat de politiek zo leeft en zoveel mensen zich willen inzetten voor de Wassenaarders. Een verdubbeling van fracties en politici is wel veel van het goede!

Soms vergelijk ik ook mijn eerdere raadsperiode met de huidige gemeenteraad. Ik was toen een jong, fanatiek en kritisch raadslid, die fel uit de hoek kon komen. Ben inmiddels grijzer en een stuk wijzer! Ik heb veel geleerd van oud CDA-wethouders als Frits Wensveen en Hans Klooster. De toon in het debat is cruciaal om zaken voor elkaar te krijgen. Het gaat in de politiek niet alleen om gelijk te hebben, maar juist ook om gelijk te krijgen. Daarvoor moet je kunnen samenwerken en echt in andere mensen en meningen geïnteresseerd zijn.

Het is niet alleen veel drukker geworden in de politieke arena, maar ook de toon en de fatsoensnormen in de politiek zijn er niet allemaal op vooruit gegaan. Zo is het onlangs zelfs voorgekomen dat collega’s na de eerste termijn naar huis gaan en denken dat dat okay is. Echt niet te geloven, maar 100% waar. Ik denk wel eens aan de kiezers van deze raadsleden. Je zult er maar op hebben gestemd. Het is in ieder geval een manier van politiek bedrijven, die nooit zal passen bij het CDA.

zomergedachten everard