zondag 11 april 2021

K Kunst & cultuur

Genomineerden voor de Wassenaarse Cultuurprijs stellen zich aan u voor

In de serie 'Genomineerden voor de Wassenaarse Cultuurprijs' staat in dit eerste deel aandacht voor ‘Plastic what else’ van Helene van ’t Hoen. 

Kunstenares Helene van ’t Hoen zet zich met haar stichting Tipto in tegen de vervuiling van ons milieu door plastics . Onze oceanen, maar ook ons leefmilieu zijn vervuild door allerlei vormen van micro plastics, die inmiddels zijn doorgedrongen in de voedselketen.
Helene voelt zich van jongs af aan zeer betrokken bij de natuur. Zij ziet, dat men nu vooral bezig is met de transitie in het kader van de milieuproblematiek. Dan valt te denken aan zonnepanelen, gasvrije huizen en isolatie.

“Allemaal goede zaken, maar als er niets gedaan wordt aan de reeds bestaande vervuiling en het voorkomen van nieuwe vervuiling met plastics, dan is de transitie voor niets geweest “, aldus Helene. “Door middel van kunst, kun je de mensen schoonheid laten ervaren. Ook de wereld om ons heen biedt zoveel schoonheid en men is zich hier vaak niet bewust van. Echter ook in ons mooie groene Wassenaar zit de vervuiling overal in de grond en in ons milieu.”

Samen met zeventien actieve vrijwilligers heeft Helene vanuit een betrokkenheid bij de natuur een project van bewustwording opgezet. “Bewustwording begint met educatie”, zegt Helene, “daarom zijn wij een kunstproject op de basisscholen in groep 7 gestart. Door middel van creatieve uitingen, zijn de leerlingen zich bewust geworden van het probleem en worden allerlei vaak heel creatieve oplossingen voor het probleem bedacht.

“Wij zijn met kunstenaars in de scholen op een educatieve manier actief . Vanuit creativiteit komen tot bewustwording is ons streven.” Het project werd dit jaar groots gepresenteerd in het Wassenaarse Sterrenbad. Hieraan droegen ook diverse kunstenaars hun steentje bij. “Het zit al fout bij de producenten”, zegt Helene, “wij kunnen als grote massa ons koopgedrag veranderen, waardoor de producenten zullen volgen.  “In het project “plastic what else’ gebruiken we Kunst in om het geheel vorm te geven. En wij hopen, dat de mensen én door educatie én door het mooie te gaan waarderen hun gedrag zullen gaan aanpassen. Dat komt ons allemaal ten goede”.