maandag 18 oktober 2021

N Nieuws

College van Wassenaar op bezoek op het strand

Dinsdag 1 september waren de burgemeester en wethouders van Wassenaar op werkbezoek naar het strand, waar ze te gast waren bij de Reddingsbrigade en de Surfclub. Er is gesproken over de veiligheid van strandbezoekers en er is stilgestaan bij de vraag wat nodig is om de komende jaren het strand aantrekkelijk te houden voor de inwoners van Wassenaar én de regio.

Wassenaarse Reddingsbrigade

Nog twee weekenden is de Wassenaarse Reddingsbrigade (WRB) te vinden op het strand, daarna is het seizoen van 2020 afgelopen. De afgelopen maanden hebben 90 lifeguards de 9 kilometer tellende kuststrook van ons dorp veilig gehouden. De uitdagingen van dit jaar hielden met name verband met corona, de muien en de bezetting tijdens de hittegolf die voor veel drukte zorgde. Yvonne Kubbinga, voorzitter van de WRB is daarnaast erg enthousiast over de toegenomen bewustwording van gevaren in de zee: “De kinderen die we hebben gesproken, weten tegenwoordig goed wat ze moeten doen als ze in een mui terecht zouden komen. Rustig blijven, je mee laten voeren en opzij zwemmen totdat je merkt dat de stroming afneemt en je weer naar de kust kunt gaan. Ook zijn steeds meer mensen op de hoogte van de verschillende vlaggen die we hijsen om aan te geven hoe gevaarlijk de zee is. Deze ontwikkelingen dragen bij aan de veiligheid van strandbezoekers en dat is precies wat wij altijd proberen te bereiken.”

Wethouder Caroline Klaver-Bouman heeft het strand in haar portefeuille. Ook zij is erg enthousiast over het werk van de WRB. “De WRB heeft een nieuwe post die veel beter aansluit op wat ze nodig hebben om hun werk goed uit te kunnen voeren. Daarnaast is de uitstraling van de nieuwe post een stuk beter dan de oude. Zo werken de WRB en de gemeente samen om het Wassenaarse strand zowel veilig als aantrekkelijk te houden voor inwoners en bezoekers.”

Wassenaarse Surfclub

De containers van de oude post van de WRB zijn inmiddels in gebruik genomen door de Wassenaarse Surfclub, die even verderop zit. Met een likje verf, nieuwe ramen en een andere inrichting was dit precies waar de Surfclub behoefte aan had. “We hebben nu zowel een clubhuis waar we elkaar kunnen ontmoeten, als voldoende opbergruime voor het materiaal voor onze 125 leden”, vertelt voorzitter Ivar Schutte. Net als de Reddingsbrigade heeft ook de Surfclub veiligheid hoog in het vaandel staan. Er wordt dan ook veel samengewerkt. Om de WRB hiervoor te bedanken, overhandigde de Surfclub een cheque ter waarde van 500 euro (lees verder onder foto). 

Overhandige chequeWRB

Ruimte om te ademen

Het Wassenaarse strand en duingebied staat bekend om haar schoonheid. Om dit te behouden, wordt door de gemeente nagedacht over de wijze waarop de uitstraling van o.a. de opgang van het strand verbeterd kan worden. Wethouder Klaver-Bouman: “Wassenaar is een dorp dat ruimte biedt om te ademen in een dichtbevolkte regio. Ons strand speelt daar een belangrijke rol in. Om die functie voor onze eigen inwoners én die van de regio te behouden, moeten we investeren in de kwaliteiten van ons strand”. Deze ambitie staat ook opgenomen in de toekomstvisie van Wassenaar, Op weg naar Wassenaar 2030: “We maken van het dorp, de duinen en het strand een prachtige plek voor inwoners en toeristische bezoekers om te recreëren en te verblijven.”