zondag 28 november 2021

N Nieuws

Controle hondenbelasting weer van start

Heeft u één of meer honden? Dan moet u daar aangifte voor doen en hondenbelasting betalen. In de week van 7 september start de controle op de hondenbelasting in Wassenaar.

De controle wordt uitgevoerd door de firma HollandRuiter. Een hondencontroleur kan bij u aanbellen en enkele vragen stellen over het al dan niet hebben van een hond. De controleurs kunnen zich legitimeren met een legitimatiebewijs van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). De BSGR verzorgt de belastingen voor de gemeente Wassenaar.

Kijk voor meer informatie over de controle op www.bsgr.nl.