woensdag 21 april 2021

P Politiek

Twitterend Raadslid DITdus!

Al jaren twitter ik onder de handle @bdankt en steeds meer Wassenaarders weten mij te vinden, al dan niet onder een pseudoniem en in dm; een privébericht. Over het hele land (en eigenlijk de hele wereld) heb ik contact met medetweeps over een scala aan onderwerpen. Regelmatig word ik door Wassenaarders aangesproken of bevraagd over mijn mening of een oplossing, maar ook landelijk komen mensen met vragen bij mij terecht.

Door alle contacten kan ik veel dan weer doorverwijzen naar raadsleden, wethouders, burgemeesters en organisaties die hen kunnen helpen of adviseren. Dit is voor mij het mooie van Twitter.

Mijn twitterhobby is begonnen doordat ik nogal veel thuis was in een periode waar ik veel geopereerd ben en gerevalideerd heb en daardoor weinig tot geen fysieke contacten had, omdat op visite gaan of ontvangen te veel vergden. Mijn training voor alle maatregelen van Corona/Covid_19 is daar eigenlijk begonnen.

Samen met mijn toen nog minderjarige kinderen leefden wij in een flat op 3 hoog met alleen een trap, enkel glas en een gaskachel (en geiser) en moesten er creatieve oplossingen bedacht worden, maar tegelijkertijd voldoende ruimte geboden worden, zodat de kinderen zich konden blijven ontwikkelen. Alle vragen hoe je om kan gaan met isolatie en afstand houden kwamen als praktijkgericht onderwijs aan bod. En via social media onderhield ik mijn contacten met vrienden en familie in andere gemeenten en landen. Toen was facebook voor mij de place to be.

En naarmate de tijd verstreek, werd ik ook politiek actief op twitter.  Onder een andere handle heb ik meegedaan aan het #pgbalarm en zette mij in voor #thuiszitters en merkte dat de kennis en kunde die we uitwisselden met elkaar ook lokaal grond begon te vinden.
We raakten allemaal bekend met het lezen van beleidsstukken, de wet- en regelgeving, de lobbyroutes en wie er in welk Algemeen Overleg zit voor welke partij en wie welke kennis bezit. Zo ontstond er een netwerk waar ik deel van uit maak die op twitter heel divers is, maar waar tegenwoordig niet alleen kennis en steun zoekende mensen op zitten, maar wetenschappers die hun kennis en kunde ook delen of juist een hulpvraag hebben.

Advocaten die hun zaken geanonimiseerd brengen en vragen of er meer mensen zijn die het herkennen en natuurlijk de politieke partijen die je kunt observeren hoe zij het spel spelen. Een nieuwe ontwikkeling is wel dat deze tegenwoordig ook stemverklaringen afleggen via twitter. Al met al een medium waar iedere smaak wel vertegenwoordigd is.

Zelf ervaar ik de contacten met mede Wassenaarders als erg prettig, soms confronterend, maar praktisch altijd respectvol. Ik leer elke dag en ook van hen. Dankzij ook hun input word ik op andere onderwerpen bijgepraat waar ik matig kennis van heb of op sporen gezet waar het beter kan. Dit kan ik weer delen met het college en de raad, maar soms tag ik ook een organisatie of instantie om een gesprek mee te kunnen voeren.

Helaas is het nu zo dat door Corona/Covid_19 ik weer in isolement zit, dus fysiek contact niet mogelijk is en ben ik weer terug bij het begin waarom ik met social media, en voornamelijk Twitter, begonnen ben.
Maar nu als uw Twitterend Raadslid.

Brenda Hagen
Diversiteit, Inclusie en Toegankelijkheid dus!
DITdus!

foto DITdus artikel twitterend raadslid