zondag 18 april 2021

P Politiek

PvdA: “Knelpunt Wassenaar”

De verkeersdrukte in en rond Wassenaar heeft ook deze week de gemoederen in de gemeenteraad beziggehouden. Terecht, Het stagnerend verkeer op de Rijkstraatweg is immers vast onderdeel van de ANWB fileberichten. Waarvan geen melding wordt gemaakt is de opstopping op het Rozenplein en het sluipverkeer uit de bollenstreek via de Jagerslaan, Groot Haesebroeksweg en Wittenburgerweg zijn weg naar Den Haag vindt. Gevolg: veel ergernis en economische schade.

Het College van B&W kwam deze week met een raadsbesluit om toe te werken naar het veranderen van de Rijksstraatweg (N44) in een tweebaansweg met een snelheidslimiet van 50km met een lightrail (moderne trambaan) in het midden. Een mooie ambitie, maar is het realistisch? De meningen in de Wassenaarse samenleving zijn uiteenlopend en belangrijke partijen zoals de Provincie en de ons omringende gemeenten staan, in tegenstelling van de inschatting van de wethouder, niet te juichen. Dat geldt ook voor de Wassenaarse ondernemers die: “niet terug willen naar de tijd van paard en wagen”.

Opzienbarend is de ommezwaai van de VVD, riep deze partij decennia lang, recentelijk in 2018 tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, dat een ondertunneling van de Rijsstraatweg dé oplossing was voor het fileprobleem. Nu is de VVD af van hun tunnelvisie zonder daar veel tekst en uitleg bij te geven terwijl er niets is veranderd, alle studies wezen immers steevast uit dat een tunnel onbetaalbaar en verkeerstechnisch onmogelijk is. Ook de gemeenten, provincie en Rijk hebben dit nooit als een begaanbaar pad gezien. Nu wordt door VVD wethouder Klaver ingezet op de afwaardering van de N44. Wat ons betreft niet meer dan een denkrichting waarbij de effecten nog goed in kaart worden gebracht om te kunnen overzien of dit nu het beste is voor Wassenaar. Of is het weer het zoveelste proefballonnetje dat net zo snel weer leegloopt als zij is opgeblazen.

In de tussentijd heeft Wassenaar er recht op dat de verkeersproblematiek rondom het Rozeplein wordt aangepakt en het sluipverkeer vanuit de bollenstreek wordt ontmoedigd, zeker nu de komende tien jaar er meer dan 5000 woningen op het oude vliegveld Valkenburg worden gebouwd. Ongelijkvloerse kruisingen op het Rozenplein en oversteek naar Voorschoten zijn realistische maatregelen die niet in de weg staan aan het plan van de wethouder maar wél in de komende jaren soelaas kunnen bieden. De PvdA is van mening dat voor de leefbaarheid in ons dorp hier snel op moet worden ingezet. Wassenaar kan niet langer wachten!

De PvdA fractie.