maandag 03 oktober 2022

A Algemeen

Hoe gaat de politie in Wassenaar om met bijtincidenten?

Op Facebook circuleert een bericht over een incident waarbij een inwoner van Wassenaar is aangevallen door een hond. We begrijpen uiteraard dat het incident een grote impact heeft op het slachtoffer en zijn gezin. Omdat het bericht mogelijk vragen oproept, hechten wij er waarde aan om duiding te geven aan de zaak, onze manier van handelen en de geldende procedures.

De betreffende man werd op dinsdag 22 september tijdens het wandelen met zijn gezin op de Hallekensstraat aangevallen door een loslopende hond die was ontsnapt uit een tuin in de buurt. De man raakte hierbij gewond, ook een 2e persoon die kwam helpen raakte gewond.

Zoals gebruikelijk bij dit soort incidenten wordt er een zogeheten bijtrapportage opgemaakt. Hierin staan de bijzonderheden van het incident. Hierna wordt het bijtincident onderzocht door onze collega’s van de hondenbrigade en zij beoordelen welke vervolgstappen er genomen gaan worden. Dat wil zeggen dat in het politiesysteem geregistreerd staat dat deze hond iemand gebeten heeft. Op dit moment is het voorval nog in onderzoek.

De wijkagent heeft contact gehad met het slachtoffer in deze en hem de procedure uitgelegd. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan van het ophitsen van de hond, deze aangifte zal door het openbaar ministerie beoordeeld worden. De eigenaresse van de hond heeft alle medewerking verleend aan het onderzoek en aangegeven de verzekering te zullen inschakelen voor verdere afhandeling.

“Het is altijd vervelend als er iemand gebeten wordt, zeker wanneer dit gebeurt in een woonwijk. Het is volledig te begrijpen dat het slachtoffer hier enorm door is aangedaan. Het onderzoek is nog in volle gang. Wij zijn vooruitlopend daarop met de eigenaar van de hond in gesprek zijn om te zorgen dat de hond niet nogmaals uit de tuin kan ontsnappen”, licht de plaatsvervangend teamchef in Wassenaar toe.