woensdag 12 mei 2021

P Politiek

CDA: opfrisbeurt voor het dorpscentrum komt eraan

De inrichting van ons dorpscentrum is met de kenmerkende gele stenen alweer ruim 20 jaar oud. CDA-fractievoorzitter Ronald Everard: “Het is een unieke ervaring om voor de tweede keer woordvoerder centrumplan te zijn. In de raadsperiode 1994-98 was ik als CDA-youngster ook woordvoerder. De inrichting is nog geen 30 jaar oud zoals het college aangeeft. Inrichtingsmaterialen kunnen eigenlijk langer meegaan.”

Ook in de vorige plannen gingen we voor een versterking van het toekomstperspectief van ons centrum. Verder spraken we over veel dezelfde soort maatregelen. Minder auto’s, een aantrekkelijk verblijfsklimaat, meer promenades, aanpak van de verrommeling met reclameborden en natuurlijk ook over aantrekkelijk straatmeubilair. Verder benadrukten we het strandwalkarakter van de Langstraat met de kenmerkende gele stenen en zorgden we voor mooie leilindes. 

CDA-raadslid Wim Koetsier: “Toch zijn de tijden flink en snel veranderd. Detailhandel staat onder druk door online-verkopen, al er is gelukkig wel meer horeca, die het nu helaas extra zwaar heeft door Covid. Verschillende bekende winkelketens verdwijnen of staan ernstig onder druk. Ook is ons dorp nog internationaler geworden door de expats en het toerisme. Ook dat zijn ontwikkelingen, die onzekerder zijn in de komende periode. En het is natuurlijk mooi dat er veel meer aandacht is voor de fiets en de stallingen. Dat is hard nodig.”

CDA-woordvoerder centrumplan Ronald Everard: “Wij vinden het geloof dat een mooi, verzorgd en net centrum voldoende is voor een gezond toekomstperspectief te simpel. Te veel panden staan nu al leeg. Huurprijzen lopen op tot € 300 euro per meter, dat is geen goede ontwikkeling en een grote bedreiging voor de economische leefbaarheid van ons centrum. Cruciaal voor een goed levendig centrum zijn de ondernemers zelf en de pandeigenaren. Een mooi centrum is natuurlijk goed ter ondersteuning. Het CDA is er voorstander van om ondernemers elders uit het dorp te stimuleren zich in het centrum te vestigen. Dat gaat niet vanzelf, maar is wel noodzakelijk voor een gezonde toekomst van het centrum. Hoe krijgen we dat voor elkaar? Daar zijn nieuwe instrumenten voor nodig in combinatie met ruimer denken. ”

Het CDA is ook voorstander voor een leuke aantrekkelijke speelplek voor de kinderen in het centrum. CDA-commissielid Dymphna Vree: ”Het is absoluut vereist om de kinderen hierbij te betrekken. Wat willen zij, wat vinden zij aantrekkelijk. Maak een ontwerpwedstrijd met een kinderjury of benader een paar scholen dichtbij het centrum. Ga dat niet als volwassenen bepalen!”

Ronald in het centrum

CDA-fractievoorzitter Ronald Everard in het centrum.