woensdag 21 april 2021

P Politiek

HartvoorWassenaar: Woningen bouwen in Wassenaar

In Wassenaar zijn in de afgelopen jaren enige tientallen extra woningen gebouwd. Op een totaal woningbestand van bijna 12.000.  We zijn zuinig op ons groen, en dat laat grootschalige woningbouw niet toe. Echter, zonder gevolgen is dat niet.

We hebben te maken met een daling van het aantal bewoners per woning: Kinderen verlaten het ouderlijk huis. Bij verlies van een partner blijft de overblijvende alleen in hun woning wonen.

In Wassenaar wordt een woning nu door gemiddeld 2,2 mensen bewoond, en dat wordt nog minder.  En wanneer het aantal woningen in Wassenaar nauwelijks stijgt, zal daardoor het aantal inwoners dalen. En vooral het aantal jongeren en kinderen onder 18 zal verminderen. Minder mensen, maar vooral minder kinderen. De scholen krijgen het moeilijk, de sportverenigingen krijgen het moeilijk. De ondernemers krijgen het nog moeilijker.

HartvoorWassenaar wil dat het aantal inwoners in Wassenaar (licht) groeit. Met name door gezinnen met kinderen. Dan hou je het leven in Wassenaar gezellig, en kan ons dorp zich verder ontwikkelen.

Bouw van woningen heeft dus bij HartvoorWassenaar een hoge prioriteit. En wat ons betreft vooral voor ouderen en gezinnen met jonge kinderen.

In de afgelopen jaren is in gemeentes het begrip "inbreiding" belangrijk geworden. Naast bijvoorbeeld Valkenburg (bijna 20.000 bewoners), willen gemeentes vooral op plekken binnen de bestaande bebouwing nieuwe huizen bouwen. Bijvoorbeeld op plaatsen waar gesloten scholen staan. In Polanen bijvoorbeeld Bellesteyn. Ook in het centrum zien we veel sloop, met daarna nieuwbouw.

HartvoorWassenaar heeft wel een groot probleem: Nieuwbouw is altijd een verdieping hoger en veel massiever. De verschillen in stijl, hoogte en omvang maken het er niet mooier en leefbaarder op. Het wordt hutje mutje. Iedere keer zijn er ook grote problemen met de omwonenden.
En de parkeerproblemen worden alleen maar groter.

De gemeente Wassenaar heeft de instructie gekregen om de komende 10 jaar een kleine 1000 woningen te bouwen. Er zijn inmiddels ook al locaties bekend, zoals Den Deyl en bij de haven. De sloop van de Warenar (HartvoorWassenaar is tegen), waar dan 14-18 appartementen worden gebouwd hoort er ook bij.

En er zijn nogal wat kleine locaties waar een paar woningen kunnen worden gebouwd. Wat we zien is dat met nogal wat geweld door de gemeente bouwplannen er door heen worden gedrukt. En de omwonenden zitten met de gevolgen. Dat kan niet.

Bouwen willen we graag, maar niet tegen elke prijs. We bouwen voor Wassenaarders, niet tegen Wassenaarders. We willen dat de gemeente respect heeft voor de Wassenaarders.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx
Verantwoordelijk en solide