woensdag 21 april 2021

N Nieuws

RijnlandRoute: Meer informatie over bouwstof Beaumix

In de omgeving van de N206 ir. G. Tjalmaweg leven veel vragen en zorgen over het gebruik van Beaumix. Hieronder ziet u een aantal vragen en antwoorden over Beaumix. Staat uw vraag er niet bij? Stel deze dan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

1 Wat is Beaumix voor een materiaal?
Beaumix is een zogenaamde circulaire ‘niet vormgegeven bouwstof’ die bestaat uit bodemas uit afvalenergiecentrales (AEC) dat na verbranding schoongewassen en gezeefd is. Daardoor is het materiaal conform het Besluit bodemkwaliteit vrij toepasbaar. Dat wil zeggen dat het zonder aanvullende maatregelen toegepast mag worden.

2 Waarom wordt Beaumix gemaakt?
Overheden hebben met het bedrijfsleven afspraken gemaakt over het terugdringen van winning en gebruik van bouwstoffen, zoals zand. Voor de wegenbouw zijn deze afspraken bijvoorbeeld vastgelegd in de Green Deal GWW. De overheid heeft verder afgesproken dat het gebruik van gerecyclede bouwstoffen aangemoedigd wordt.

Diverse bedrijven, waaronder Boskalis, zijn daarom met afvalverwerkingsbedrijven in gesprek gegaan om bodemas zo goed te reinigen dat het vrij toegepast mag worden, conform het Besluit bodemkwaliteit. Daarmee wordt een afvalproduct circulair gemaakt en de CO2-uitstoot verminderd omdat er minder primaire grondstoffen, zoals zand, gedolven hoeven te worden.

3 Hoe wordt Beaumix gemaakt?
Beaumix begint als restafval. Het afval wordt zoveel mogelijk ontdaan van metalen, plastic en ander recyclebaar materiaal. Het overige afval wordt verbrand. De as die na verbranding op de bodem van de verbrandingsketel achterblijft, wordt vervolgens in een installatie meerdere keren en op verschillende manieren gewassen. Ook wordt nogmaals recyclebaar en niet verbrand materiaal zoveel als mogelijk uit de bodemas gehaald. De bodemas wordt vervolgens gezeefd en gebroken, zodat uiteindelijk een bouwstof overblijft.

4 Door wie wordt Beaumix gemaakt?
De Beaumix voor de Tjalmaweg wordt geproduceerd door de HVC-groep in Alkmaar (onder de naam wASH vof.) en de Blue Phoenix Group in Assendelft.

5 Hoe wordt ervoor gezorgd dat Beaumix een vrij toepasbare bouwstof is?
In de hele keten van afvalverwerking is in Nederland regelgeving, toezicht en handhaving ingesteld. De bouw en exploitatie van een afvalverbrandingsinstallatie is vergunningplichtig en staat onder toezicht van de betreffende Omgevingsdienst van het beheergebied waar deze afvalverbrandingsinstallatie gevestigd is.

Er zijn diverse controlestappen in het afvalverbrandingsproces ingebouwd, zoals de beoordeling van de samenstelling van het afval en uiteindelijke ook een visuele inspectie van het resultaat van het verbrandingsproces. De wasinstallaties waar Beaumix wordt gewassen, worden 3 keer per jaar gecontroleerd. Beaumix is daarnaast als product gecertificeerd door de KIWA, wat betekent dat het hele proces vastgelegd is en ook regelmatig geaudit wordt. Beaumix heeft de volgende certificaten
— BRL EN 13242 (0620-CPR-88102)
— BRL 2307–1 (KOMO) (K88101)
— BRL 2307–2 (NL-BSB) (K88100)

6 Hoe wordt gecontroleerd en gewaarborgd dat Beaumix veilig en schoon is?
Elke partij materiaal die uit de wasinstallatie komt wordt eerst in een depot bij de wasinstallatie opgeslagen en door middel van partijkeuringen getoetst aan de eisen uit het Besluit bodemkwaliteit. Deze partijkeuringen worden in opdracht van de producent van Beaumix uitgevoerd door een onafhankelijk en gecertificeerd onderzoeksbureau (in dit geval Certicon Kwaliteitskeuringen B.V.). Conform de regelgeving en richtlijnen wordt een aantal monsters genomen dat vervolgens wordt geanalyseerd in een laboratorium. Als uit de analyse blijkt dat de partij Beaumix voldoet aan het Besluit bodemkwaliteit kan het vrijgegeven worden voor toepassing en transport.

7 Welke milieukundige keuringen worden op Beaumix uitgevoerd?
In het Besluit bodemkwaliteit is vastgelegd op welke stoffen bouwstoffen onderzocht moeten worden, zoals metalen en olie. De volledige lijst van onderzochte stoffen staan in de keuringsrapporten.

8 Zijn de rapporten van de partijkeuringen beschikbaar?
Op korte termijn vindt u de rapporten van de partijkeuringen die op de Beaumix voor de Tjalmaweg zijn toegepast, op de website www.rijnlandroute.nl

9 Hoe kan het dat er door bewoners batterijen en andere kleine onderdelen in Beaumix zijn aangetroffen? En mag dat?
Tijdens het reinigings- en scheidingsproces van Beaumix worden metalen, plastics en kleine onderdelen er zoveel mogelijk uitgehaald. Dit proces is niet 100% volledig, waardoor een kleine hoeveelheid plastic, metaal (waaronder batterijen) kunnen achterblijven. Dit voldoet aan de geldende wetgeving in Nederland.

10 Hoe zit het precies met de stof Antimoon die zou zijn aangetroffen bij keuringen van de gemeente Katwijk?
Wij verwachten nog een reactie op deze vraag van de gemeente Katwijk, als bevoegd gezag voor het Besluit bodemkwaliteit.

11 Hoe is de rolverdeling bij het toepassen van Beaumix?
Boskalis is uitvoerend aannemer en er verantwoordelijk voor dat volgens wet- en regelgeving en binnen de kaders van het contract wordt gewerkt.

Als opdrachtgever toetst de provincie Zuid-Holland de plannen en ontwerpen van Boskalis. De provincie Zuid-Holland krijgt ook alle partijkeuringen van de Beaumix en controleert deze zelf ook.

De gemeente Katwijk is bevoegd gezag in het kader Besluit bodemkwaliteit. De provincie Zuid-Holland is bevoegd gezag als het gaat om toepassing van de zorgplicht vanuit de Wet bodembescherming. De provincie heeft de uitvoering hiervan neergelegd bij de Omgevingsdiensten. Katwijk valt binnen het beheersgebied van de Omgevingsdienst West-Holland.

12 Waar wordt Beaumix voor gebruikt?
Volgens het Besluit bodemkwaliteit mogen bouwstoffen zoals Beaumix alleen worden toegepast in ‘werken’. Voorbeelden hiervan zijn (spoor)wegen, fietspaden, bruggen en viaducten. Binnen de N206 ir. G. Tjalmaweg wordt aan deze eis voldaan.

13 Waar heeft Boskalis Beaumix bij de N206 ir. G. Tjalmaweg toegepast?
Tot nu toe is Beaumix toegepast voor de ophoging en voorbelasting van de nieuwe aansluiting Valkenburg I (west), voor de bouwweg langs de ir. G. Tjalmaweg en bij een aantal kleinere voorbelastingen.

14 Is Boskalis op een aantal locaties Beaumix aan het afdekken?
Ja. In de eindsituatie ligt Beaumix niet aan de oppervlakte. Op een deel van de Beaumix worden wegen aangebracht, op het overige deel wordt grond aangebracht die later wordt ingezaaid of beplant. Het afdekken voorkomt ook verstuiving.