donderdag 24 juni 2021

N Nieuws

Jongerenwerk Wassenaar: Vooruitblik op 2021 en terugblik op 2020

Vanuit het jongerenwerk willen we beginnen om alle inwoners in Wassenaar een gezond en voorspoedig 2021 jaar te wensen. Dat we ondanks de beperkingen van Corona er toch uit gekeken mag worden naar fijne feestdagen met elkaar.

Het jongerenwerk kijkt terug op een bewogen jaar waarin we zijn in Maart zijn gestart met de lancering van ons jongerenplatvorm Bendr. Door Corona moest alles online gepromoot worden. Scholen die sloten, voorlichtingen werden geannuleerd. Coaching ging via videobellen en we waren meer op straat te vinden om jongeren in de buiten ruimtes te ontmoeten. Het online jongerenwerk is in een sneltrein op de kaart gezet via onze sociale media kanalen Instagram Bendr.wassenaar en op Facebook Bendr Wassenaar. Via onze columns in de krant proberen we aandacht te besteden aan diverse projecten waar het jongerenwerk zich mee bezig houdt.
Vooruit blik op 2021

Uiteraard weten wij vanuit het jongerenwerk niet hoe de ontwikkelingen verder zullen gaan met de beperkingen door Corona, maar we kijken wel uit naar een jaar waarin we ons zullen inzetten voor alle jongeren van Wassenaar. Waar we coaching bieden aan jongeren die daar de behoeftes aan hebben, we voorlichting kunnen blijven geven op scholen. We kijken uit naar een jaar waarin we de samenwerking blijven opzoeken met alle samenwerkingspartners in het netwerk van het Jongerenwerk. Bijvoorbeeld met het Centrum Jeugd en Gezin en alle netwerkpartners die daar werken, met de Politie en Boa’s voor o.a. het Ambulant werk. Maar we kijken we ook naar waar de behoeftes van jongeren liggen om te kijken waarbij wij hun kunnen ondersteunen. Hierbij willen we vooral naar de jongeren benoemen, hou vol, ben je eenzaam, heb je vragen? neem contact op met het jongerenwerk. We zijn er voor jullie.

Meer weten?Wil je meer weten over wat het jongerenwerk voor jou(w kind) kan betekenen? Neem dan contact op via 0182-640694 of bezoek onze website: https://www.bendrvoorjou.nl/wassenaar