Ga naar hoofdinhoud

DITdus! 1 jaar!!

4 januari 20214 minute read

Sinds maart 2018 zit ik in de gemeenteraad van Wassenaar. Op zich niets bijzonders wanneer je met 20 anderen erin zit, maar in dit geval ligt het anders. Ik ben namelijk anders. Alles waar de politiek de afgelopen 10 jaar in gehakt heeft qua sociale zaken, voorzieningen en al het wantrouwen richting de inwoners raakte mij ook als persoon en ook mijn kinderen.

Redelijk uniek is het feit dat ik de enige vrouwelijke fractievoorzitter ben in deze raad. Verder ben ik al mijn hele leven voorzien van een zeldzame ziekte die Ehlers-Danlos Syndroom heet en daardoor dus oa vele operaties heb gehad en telkens moest vechten om weer iets te kunnen. Ik heb bijvoorbeeld drie keer opnieuw moeten leren lopen.

Daardoor kon ik ook niet meer fulltime werken na mijn 25e en raakte ik later totaal arbeidsongeschiktheid, maar kon dat niet accepteren en deed dus vrijwilligerswerk bij diverse organisaties, zet mij in voor thuiszitters en hun ouders, passend onderwijs en ook als raadslid voor alles wat met diversiteit, inclusie en toegankelijkheid te maken heeft. Doordat ik arbeidsongeschikt raakte, werd ik een minima. Een minima met een gehandicapt kind.

De afgelopen 10 jaar in Wassenaar zijn zwaar geweest. In Wassenaar is er vooral wantrouwen naar gewone inwoners en zeker naar minima.  De partijen die de lokale politiek vertegenwoordigden hielden hun partijlijn uit het landelijke bestuur aan en zagen niet hoe vernietigend de uitwerking was en is. Toeslagen noemde ik al in twee eerdere begrotingsstukken als de grootste probleemfactor en schuldenveroorzaker. Dat er in Wassenaar geen geld ging naar de inwoners, maar naar de hobbyfabrieken die vrijwilligers opzetten om subsidie te ontvangen waar zij zelf weer een onkostenvergoeding uit kregen en de arme inwoners niets terugzagen, behalve een extra visitemoment op de bank bij hen thuis, wilde niet landen. Ook de mantelzorgvergoeding die jaarlijks vanuit het rijk op de rekening van de gemeente gestort wordt, komt niet bij de mantelzorgers terecht, net als de individuele studietoeslag en vele andere zaken die niet voorzien worden van een label (het zgn oormerken). In principe worden de inwoners gekort voor de hobby’s van de coalitiepartners.  Wanneer er geld (denk aan miljoenen) gepompt wordt (de afgelopen 5 jaar sinds de wet passend onderwijs)is er niets gedaan om de gebouwen totaal toegankelijk te maken van dit geld.

Hetzelfde gaat nu gebeuren met alle grote projecten. Het is van boven bont, maar van onderen stront voor mensen met een beperking. Helaas niet alleen voor hen. Ook woonwagenbewoners, jongeren, krakers van Huize Ivicke en iedereen die niet in het oude witte pulletje past is af.  In Wassenaar tel je alleen mee wanneer je een speler bent. Dus daarom dacht ik dat ik maar eens mee ging spelen. Als alleenstaande chronisch zieke lichamelijk beperkte minima moeder van een gehandicapt kind.
En ja, de raadsvergoeding wordt volledig ingehouden van mijn arbeidsongeschiktheidsuitkering en onder de streep hou ik minder over dan een bijstandsgerechtigde alleenstaande vrouw met kinderen. Vandaar dat ik dus weet dat zij het slecht hebben financieel, snap ik de toeslagenaffaire ouders ook in Wassenaar, want ik moet ook al jaren telkens alles voor december weer verrekenen, omdat de inkomens weer niet kloppen en een wortelkanaalbehandeling is een doodssteek voor het hele jaar budget.

En omdat ik dit alles uit de praktijk weet en niet zoals alle andere raadsleden, alleen van papier of horen zeggen, ben ik dubbel gemotiveerd om door te gaan.
En zo kwamen Rebecca en ik precies een jaar geleden op het idee om DITdus! op te richten. Diversiteit, Inclusie & Toegankelijkheid dus! Is er voor de mensen die dus echt door alle beleidsmakers niet gezien, gehoord en begrepen zijn.

DITdus! Bestaat nu 1 jaar en we gaan er voor zorgen dat mensen binnen DIT gehoord, gezien en begrepen worden en zichzelf vertegenwoordigd zien in de (lokale) politiek en zelf ook mee kunnen doen! En misschien zien we over anderhalf jaar ook bij andere (lokale) politieke partijen eens wat meer diversiteit, inclusie en toegankelijkheid op de lijsten en als vertegenwoordiging. Dat zou al een groot begin zijn.

Wij doen ook mee met de gemeenteraadsverkiezingen van 2022, dus ben je geïnteresseerd om mee te denken, doen of als raadslid of commissielid zitting te nemen om Wassenaar voor iedereen te laten zijn? Neem dan contact op via bhagen@wassenaar.nl

Wij gaan een dubbel nieuw jaar in en wensen iedereen een strijdbaar 2021!

Ditdus brendahagen

Tags

DITdus!GemeenteraadIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top