Ga naar hoofdinhoud

PvdA vragen over ‘bijstandsfraude”

6 januari 20212 minute read

Voor de jaarwisseling werd het landelijk nieuws dat een gemeente een bijstandsgerechtigde beschuldigde van fraude omdat ze de gemeente niet had verteld dat haar moeder voor 50 euro per week boodschappen aan haar gaf omdat mevrouw te hoge vaste lasten zou hebben om in haar levensonderhoud te kunnen voorzien. Het gaat hier om basale inkopen zoals wc-papier, brood, sla, vlees, koffie en eieren.

Natuurlijk is het zo dat van substantiële en regelmatige inkomsten melding gemaakt moet worden bij de gemeente en fraude bestreden. Maar als er boodschappen gegeven worden ligt het voor de hand dat een bijstandsgerechtigde die niet snel als inkomen ziet want boodschappen die door de Voedselbank verstrekt worden, worden niet zo beschouwd. De (landelijke) overheid wil gezien de bepalingen in de Participatiewet blijkbaar niet dat mensen geholpen worden in hun levensonderhoud – dit wordt zelfs zwaar bestraft – terwijl diezelfde overheid wel verwacht dat iedereen elkaar helpt, zoals met mantelzorg. Er zullen in Wassenaar wellicht ook bijstandsgerechtigden zijn die boodschappen of andere giften gekregen hebben, dat niet aan de gemeente (bij Werk en Inkomen) gemeld hebben en nu bang zijn om ook als fraudeur bestempeld te worden. 

De PvdA heeft daarom aan het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd of dit soort dit soort zaken ook in Wassenaar spelen en hoe de gemeente zich hierin opstelt.

PvdA commissielid Inge Bunte: “Als dit soort situaties zich ook in Wassenaar voordoen vindt de PvdA dat ruimhartig moet worden gekeken of een dergelijke terugvordering redelijk en billijk is. In een situatie zoals die in de landelijke media is geschetst vinden wij dat in ieder geval niet en zou de menselijke maat moet worden toegepast. Het is bizar, als je ondersteuning krijgt van de Voedselbank word je niet gekort, als je wordt ondersteund met boodschappen door familie moet je het terugbetalen. Niet redelijk en niet uitlegbaar. De regels zijn te streng maar de gemeente heeft de vrijheid om het toezicht op de uitvoering van de Participatiewet naar eigen goeddunken in te vullen. Er moet snel duidelijkheid komen voor degenen die zijn aangewezen op een bijstandsuitkering.”

Tags

GemeenteraadIngezondenPvdAWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top