Ga naar hoofdinhoud
Fotocredit: gemeente Wassenaar

Laucrat B.V. van Wassenaarse ondernemer Paul J.C. Smulders beoogd koper koffiehuisje

13 januari 20212 minute read

Laucrat B.V. van de Wassenaarse ondernemer Paul J.C. Smulders is de beoogde koper voor het rijksmonumentale koffiehuisje aan de Buurtweg 116. Wethouder Hubert Schokker (Financiën en vastgoedbeleid) heeft dat in de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen op 12 januari bekendgemaakt. Smulders wil het koffiehuisje exploiteren als terras voor wandelaars, fietsers en ruiters. Daarnaast wil hij het gaan gebruiken voor kleinschalige trouw- en rouwplechtigheden en (culturele) activiteiten. Het college heeft de raad in de gelegenheid gesteld om wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van de voorgenomen verkoop. De raad neemt op 26 januari een besluit welke wensen en bedenkingen hij eventueel heeft. Vervolgens neemt het college een besluit over de verkoop.

Wethouder Schokker: “We zijn blij dat we door de verkoop het huisje blijvend in ere kunnen herstellen. Het college is ervan overtuigd dat de beoogde koper weer een pleisterplaats kan maken van het koffiehuisje, die recht doet aan ons mooie dorp. Het college hoopt dan ook van harte dat de raad instemt met de verkoop.”

Zorgvuldige selectieprocedure

In de afgelopen maanden heeft een zorgvuldige selectieprocedure plaatsgevonden. Vijf kandidaten hebben voorstellen ingediend, die zijn beoordeeld op basis van vooraf bepaalde criteria. De criteria betroffen onder andere de hoogte van de bieding, de inrichting van de binnen- en buitenruimte, aansluiting op de route van de Landgoederenzone, aansluiting op de originele functie van het koffiehuisje en inpassing in de omgeving. De beoogde koper scoorde overall het best op de genoemde criteria. Hij was de op één na hoogste bieder.

Restauratiewerkzaamheden
Het koffiehuisje is eind 2018 verplaatst om de verkeerssituatie veiliger en overzichtelijker te maken. Na afloop van de verplaatsing bleek dat een grondige restauratie nodig was om het koffiehuisje voor de toekomst te bewaren. Omdat er veel geld gemoeid is met het herstel en de instandhouding van het huisje, heeft het college besloten het huisje te verkopen. Voordat overdracht aan de koper plaatsvindt, voert de gemeente eerst nog restauratiewerkzaamheden uit aan het huisje. De gemeente ontvangt hier subsidie voor van de Provincie Zuid-Holland. De restauratiewerkzaamheden zijn naar verwachting eind 2021 afgerond.

 

Tags

GemeenteKoffiehuisjeKoperRijksmonumentWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top