Ga naar hoofdinhoud

Nieuw en vereenvoudigd kapvergunningstelsel ter inzage

15 januari 20212 minute read

De gemeenteraad van Wassenaar heeft in december 2020 een wijziging in het kapvergunningstel voorgesteld. Vanaf vrijdag 15 januari ligt deze zes weken ter inzage. Inwoners van Wassenaar kunnen een zienswijze indienen en hiermee hun mening over de voorgestelde wijziging geven.

Minder bureaucratie

Verduurzaming en behoud van groen is een van de thema’s in het Coalitieprogramma 2018-2022 en in het programma Wassenaar 2030. Het nieuwe vergunningstelsel betekent een vereenvoudiging van het huidige complexe stelsel. De gemeentelijke vergunningplicht geldt alleen nog voor bepaalde bomen.

Daarnaast zijn de voorbereidingen voor een goede invoering van de Omgevingswet in volle gang. Met die nieuwe wet krijgen eigenaren meer vrijheid en invloed op hun eigen omgeving door onder andere regelgeving te vereenvoudigen, zoals het kapvergunningstelsel. Bij de keuze van het vernieuwde stelsel is gezocht naar evenwicht tussen het belang van groen en het belang van minder regelgeving.

“Geheel in lijn met de komende Omgevingswet, wil de gemeente haar inwoners meer vrijheid geven om hun eigen omgeving vorm te geven. Met minder bureaucratie en minder kosten”, legt wethouder Wassenaar uit. “Daar waar het kan, moeten we van complexe regelgeving af. Dit is een goede stap in die richting.”
De voorgestelde wijziging van het kapvergunningstelsel geldt voor heel Wassenaar, zowel noord als zuid Wassenaar.

Nieuw kapvergunningstelsel ter inzage

Wilt u reageren op het kapvergunningstelsel dan kunt u een zienswijze indienen.

Vanaf vrijdag 15 januari t/m donderdag 25 februari kunt u het voorstel inzien op www.wassenaar.nl. Uw zienswijze kunt u mailen naar groen@wassenaar.nl. Voor het geven van een telefonische reactie kunt u een afspraak maken via 14070 (afspraken alleen vrijdagochtend).

Ook ligt het voorstel als papieren document ter inzage bij de receptie van het gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat 45 in Wassenaar. Daar kunt u het nieuwe kapvergunningstelsel inzien op afspraak (telefoonnummer 14070 – niet bereikbaar op vrijdagmiddag).

Na de verwerking van de ingekomen zienswijzen wordt een voorstel tot wijziging van de APV (Algemeen Plaatselijke Verordening) voorgelegd aan de raad ter vaststelling. Pas na vaststelling van de wijziging van de APV treedt het nieuwe stelsel in werking. Tot dat moment blijft het huidige kapvergunningstelsel zoals te vinden is op de gemeentelijke website geldig.

Tags

GemeenteKapvergunningOmgevingswetWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top