Skip to content

Wassenaarse VVD: Omgevingswet niet “ver van je bed”

15 januari 20212 minute read

Nederland is een relatief klein en dichtbevolkt land. En ook in Wassenaar hebben we ruimte nodig voor huizen, bedrijven, wegen, landbouw en natuur. Om de spanning die bij keuzes ontstaat te organiseren zijn er nu bijna 30 wetten en 75 regelingen. Volgend jaar komt daarvoor één wet en één regeling in de plaats: de Omgevingswet en de Omgevingsregeling.

Wassenaarse VVD-raadsleden Paul Ronke en Bernard Menken houden de vinger aan de pols bij de invoering en kijken naar de veranderingen. Menken: “De grote belofte van de Omgevingswet is dat projecten meer in samenhang met hun omgeving worden beoordeeld, waardoor het gebruik van de schaarse ruimte in Wassenaar wordt geoptimaliseerd.”

Ronke vult aan: “De Fysieke leefomgeving gaat over alles wat te maken heeft met ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Allemaal zaken die direct raken aan de belangen van bewoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties.”

Beiden onderschrijven de kernvraag: de Gemeente Wassenaar moet samen met belanghebbenden een weloverwogen afweging maken tussen behoud van bestaande kwaliteit enerzijds en ruimte voor ontwikkeling anderzijds.

De Omgevingswet zal zaken versimpelen. Zo moet het met de Omgevingswet bijvoorbeeld makkelijker worden om een dakkapel te bouwen of een oprit te verbreden. Procedures rond vergunningen worden korter en goedkoper. De Wassenaarse VVD is hiervoor, want het bespaart inwoners tijd en geld.

Belangrijk onderdeel van de Omgevingswet is participatie. Inwoners en bedrijven, en ook de Gemeente zelf, moeten straks buren en belanghebbenden informeren over nieuwe plannen vóórdat een vergunningsaanvraag wordt gedaan. Bij een aanvraag moet worden aangegeven of de directe omgeving bij de plannen betrokken is, hoe dat is gedaan en wat er met de inbreng is gedaan. Paul Ronke merkt op: “Met deze participatie vóóraf wordt verwacht dat ellenlange beroepsprocedures en bezwaren worden voorkomen. Het is dus heel belangrijk dat die participatie goed wordt ingericht. Daar is de Gemeente op dit moment mee bezig.”

De Wassenaarse VVD vindt het belangrijk dat inwoners hierbij meedenken. Alle meningen en reacties dragen bij aan een betere inrichting van die participatie. Menken stelt: “U heeft nú inspraak over de manier waarop de Gemeente Wassenaar die participatie ondersteunt. Dat kan door een vragenlijst in te vullen op www.wassenaar.nl/omgevingswet.”

Meedenken en meebeslissen over de koers van de Wassenaarse VVD? Word lid! Kijk op wassenaar.vvd.nl

Tags

GemeenteraadIngezondenVVDWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top