Skip to content

VVD: Wassenaar rijk aan cultuur voor alle bewoners

22 januari 20212 minute read

In de komende Raadvergadering wordt de ontwerpcultuurnota “Rijk aan Cultuur” besproken. De Nota bevat de uitgangspunten en doelstellingen op cultureel gebied voor de periode 2021-2024. Hierna wordt de nota voor inspraak vrij gegeven aan bewoners.

Onder de huidige omstandigheden is het lastig om plannen te maken. De culturele sector is ook in Wassenaar hard geraakt. Toch willen we graag vooruitkijken naar het moment dat we weer volop kunnen genieten van alle culturele rijkdom die Wassenaar te bieden heeft!

Cultuur draagt bij aan sociale samenhang en verbinding. Het biedt mogelijkheden tot ontplooiing en participatie en een aantrekkelijk vestigingsklimaat. VVD-raadslid Willemijn Weekhout: “Wij vinden het belangrijk dat alle bewoners, jong en oud, en uit alle verschillende doelgroepen, deel kunnen nemen aan het culturele leven, met een breed aanbod voor de eigen bewoners dat ook aantrekkelijk is voor bezoekers van buiten.”

De rol van de gemeente richt zich voornamelijk op het ondersteunen van de culturele infrastructuur door het verlenen van jaarlijkse subsidies aan bijvoorbeeld de Warenar en de Bibliotheek. Incidentele subsidies worden vanaf 2021 verleend door Fonds Wassenaar, een nieuw onafhankelijk lokaal fonds voor projecten die bijdragen aan een leefbaar en sociaal Wassenaar.

Het doel van de gemeente is de versterking in het culturele veld met brede cultuurparticipatie en aandacht voor verschillende doelgroepen, inclusief internationals en statushouders. Daarbij richt de cultuurnota zich expliciet op verbinding in bredere zin tussen de culturele organisaties onderling, het onderwijs, de maatschappelijke partners en op een betere zichtbaarheid. De Sociale Kaart Wassenaar, die vanaf januari 2021 beschikbaar is, zal de vindbaarheid naar verwachting aanzienlijk vergroten.

Dit alles sluit ook aan bij het programma “Iedereen doet mee” van de Strategische agenda Wassenaar 2030. Kunnen deelnemen is van groot belang, ook als er belemmerende factoren zijn als geld, taal of mobiliteit. Wassenaarse organisaties als Stichting leergeld, de SMOW en NUT Wassenaar dragen hieraan bij en de bibliotheek is gratis voor kinderen tot 18 jaar.

De Cultuurnota wordt opengesteld voor inspraak, want de ambities zijn niet in beton gegoten. Corona heeft een enorme impact op de activiteiten. Onder de huidige omstandigheden moeten we in kunnen spelen op de actualiteit en ruimte bieden aan nieuwe ideeën en initiatieven. De toekomst is veel minder voorspelbaar, maar met deze nota willen we een richting en een leidraad formuleren om in de komende periode, met elkaar, vorm te geven aan kunst en cultuur in Wassenaar.

Tags

GemeenteraadIngezondenVVDWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top