Ga naar hoofdinhoud

LokaalWassenaar: Bestemmingsplan en het Ammonslaantje

3 februari 20213 minute read

De gemeenteraad krijgt regelmatig stukken ter besluitvorming die te maken hebben met ruimtelijke ordening, waaronder bestemmingsplannen. Dat betekent dat de raadsleden moeten besluiten over uitbreiding en nieuwbouw van woningen en bedrijven. Een bestemmingsplan geeft aan hoe de grond gebruikt mag worden en wat op de grond gebouwd mag worden. Zo wordt bepaald wat op een bepaalde locatie is toegestaan. Ook wordt geregeld waar winkels, horeca, woningen en bedrijven mogen komen.

Het bestemmingsplan is daarmee een belangrijk juridisch bindend document en geldt voor iedereen, dus voor u als inwoner, maar ook voor bedrijven en voor de gemeente zelf. Wilt u bijvoorbeeld een huis kopen, dan is het verstandig om eerst in het bestemmingsplan te kijken wat de bebouwingsmogelijkheden in uw nieuwe buurt én voor uw nieuwe woning zijn.

Maar er is een mogelijkheid om af te wijken van een bestemmingsplan. Dat was bijvoorbeeld het geval afgelopen raadsvergadering. Een potentiële koper van een stukje grasland aan het Ammonslaantje wil daar graag een woning bouwen.

Volgens het geldende bestemmingsplan is dat echter niet toegestaan. Om toch bebouwing of een woning mogelijk te maken is een afwijking van het bestemmingsplan nodig. Daarvoor moet een goede onderbouwing worden gemaakt. Dat is vooral nodig om willekeur te voorkomen, maar ook om anderen de mogelijkheid te geven om een reactie te geven en bezwaren in te dienen.

Lokaal Wassenaar hecht aan een zorgvuldige procedure waarin alle belangen op een goede en eerlijke manier worden afgewogen. Elke mogelijke indruk van willekeur moet hoe dan ook worden voorkomen. Naar onze mening was er onvoldoende onderbouwing voor de afwijking. Ook hechten wij aan het landelijke karakter van het gebied dat weliswaar niet door één woning erg zal worden aangetast maar wel als dit besluit er toe leidt dat er meerdere woningen komen. Ook anderen hebben hun zorgen en bezwaren geuit.

Wij willen daarom dat er breder wordt gekeken dan alleen naar deze ene woning. Om te voorkomen dat partijen (en de gemeente) in jarenlange procedures verzanden heeft Lokaal Wassenaar samen met D66 een aanpassing van het raadsbesluit voorgesteld wat duidelijkheid geeft naar alle partijen en naar anderen die overwegen in dit gebied te bouwen. Helaas was er geen meerderheid voor ons voorstel. Wij vinden dat jammer en zijn bang dat dit dossier zich blijft voortslepen. Uiteindelijk zijn alle partijen dan verliezers.

Als u ideeën heeft en met ons mee wil denken over ruimtelijke ordening of vergunningen kunt u contact opnemen met ons raadslid Bart Boon of via secretaris@lokaalwassenaar.nl.

Fractie Lokaal Wassenaar

 

Tags

GemeenteraadIngezondenLokaal WassenaarWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top