Skip to content

Uitbreiding regels losloopgebieden honden

3 februari 20213 minute read

Het college heeft nieuwe regels vastgesteld rondom het hondenbeleid. Naast het strand wordt ook een deel van Park De Wittenburg aangewezen als losloopgebied en wordt in Park De Paauw de restrictie van het broedseizoen losgelaten.

Uitbreiding losloopgebieden
Met ingang van 9 februari 2021 wordt het aantal losloopgebieden voor het uitlaten van honden uitgebreid. Het ‘aanwijzingsbesluit en nadere regels m.b.t. losloopgebieden voor honden, alsmede waar honden niet zijn toegestaan’ dat in 2019 is vastgesteld vervalt hiermee. Hiermee wil de gemeente beter tegemoet te komen aan belangen en wensen van gebruikers van de parken en van hondenuitlaatservices. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  1. Een deel van Park De Wittenburg wordt losloopgebied. De gemeente heeft meerdere gebieden onderzocht maar gebleken is dat niet veel gebieden aan de wensen van gebruikers kunnen voldoen. In overleg met de buurtvereniging Nieuw Wassenaar en een vertegenwoordiging namens de hondenuitlaatservices is gezocht naar een manier om het losloopgebied zo in te richten dat de overlast beperkt blijft. Hieruit zijn concrete maatregelen naar voren gekomen, zoals een afbakening van het losloopgebied om stromen van uitlaatservices en bewoners te scheiden en parkeeroverlast te voorkomen.
  2. De beperking dat er tijdens het broedseizoen geen honden los mogen lopen in Park de Paauw, wordt losgelaten. In de praktijk blijkt dat er sporadisch op de grond broedende vogels in het park voor komen. Daarom is besloten de restrictie met betrekking tot het broedseizoen te laten vervallen.

Het aanwijzingsbesluit maakt onderscheid in vier verschillende gebieden:

  1. Gebieden waar honden los mogen lopen.
  2. Gebieden waar honden los mogen lopen, met een maximum van vier loslopende honden per begeleider.
  3. Gebieden waar honden los mogen lopen, met een maximum van vier loslopende honden per begeleider, met uitzondering van het broedseizoen.
  4. Gebieden waar honden niet zijn toegestaan.

Aanleiding wijzigingen
In 2019 heeft de gemeente het ‘aanwijzingsbesluit en nadere regels m.b.t. losloopgebieden voor honden, alsmede waar honden niet zijn toegestaan’ vastgesteld. Dit besluit heeft geleid tot vele reacties van zowel bewoners als hondenuitlaatservices. De belangrijkste reacties betroffen het beperkte aantal locaties en ruimte waar honden los mogen lopen. “De gemeente heeft daarop in goed overleg met de betrokken buurtverenigingen besloten het beleid aan te passen. Hierin is ook de ruimte voor hondenuitlaatservices om hun werk te doen. Zij hebben ook de handschoen opgepakt om te komen tot een vorm van zelfregulering om ervoor te zorgen dat de afgesproken regels onderling worden nageleefd. Zo blijft het voor alle honden en baasjes genieten in het mooie groene Wassenaar”, aldus burgemeester Leendert de Lange.

Aanwijzingen en regelgeving
De gemeente plaatst in alle losloopgebieden borden met de richtlijnen. Op Hondenbeleid | Wassenaar kunt u vanaf 9 februari alle regels lezen.

Tags

GemeenteHondenLosloopgebiedenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top