Ga naar hoofdinhoud

Klimaattafelbijeenkomst op 17 februari

4 februari 20212 minute read

Op woensdag 17 februari is de volgende Klimaattafelbijeenkomst. De Klimaattafel is een Wassenaars initiatief waarin inwoners, ondernemers, organisaties en gemeente elkaar vinden in acties om de CO2-uitstoot te verminderen en het klimaat te beschermen. Daarnaast biedt het een platform om kennis te maken met iedereen die niet alleen wil verduurzamen, maar ook een idee heeft hoe we dat samen kunnen realiseren. Dus praten én doen. Iedere Wassenaarder die zich aangetrokken voelt om zelf iets aan de klimaatdoelen te doen, is welkom om deze digitale sessie bij te wonen.

Het programma start met een presentatie van de lopende en toekomstige acties van de initiatiefnemers van duurzame energie. Bijvoorbeeld de Buurtteams die in 2021 vol energie van start zijn gegaan. Ook de Wassenaarse Energie Coöperatie geeft een toelichting. Het volledige programma staat op www.wassenaar.nl/klimaattafel.

Wat is uw inbreng bij de warmtevisie?

Binnenkort starten de gesprekken met de samenleving over de warmtevisie. Hierin komt te staan hoe we dit in Wassenaar de komende decennia de overstap gaan maken naar duurzaam verwarmen. Iedereen die wil, is welkom om mee te denken over alternatieven voor aardgas.

Dit en meer hoort en ziet u tijdens de klimaattafelbijeenkomst op 17 februari die duurt van 19.30 tot 20.30 uur. Er is vanzelfsprekend gelegenheid tot het stellen van vragen. Wilt u erbij zijn? Stuur een mail naar klimaattafel@wassenaar.nl. Dan ontvangt u de link en het programma.

Tags

GemeenteKlimaattafelWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top