Skip to content
Fotocredit: gemeente Wassenaar

Wassenaar tekent voor uitbreiding woningaanbod

5 februari 20213 minute read

Het college van Wassenaar heeft een belangrijke stap gezet in de uitbreiding van het woningaanbod in de gemeente. Voor het project Stompwijckstraat (van Woningbouwverenging St. Willibrordus) is het ontwerp bestemmingsplan vastgesteld en voor het project Zorgcampus Fase 2 Ridderlaan – Poortlaan (van De Wassenaarsche Bouwstichting) is een vergunning voor de bouw afgegeven. Voor beide projecten samen gaat het om 179 woningen.

Wethouder Kees Wassenaar (Ruimte): “Met het nemen van deze twee besluiten, hebben we een belangrijke stap gezet in de uitbreiding van het woningaanbod in de gemeente. Naast een groot aantal sociale woningen, is de komst van middeldure huurwoningen een waardevolle -en zeer welkome aanvulling.”

Stompwijckstraat
Woningbouwvereniging St. Willibrordus wil aan de Stompwijckstraat, Hughenzstraat en Suykstraat circa 86 appartementen en ca 150 m² aan maatschappelijke voorzieningen realiseren. Er worden hiervoor 40 bestaande woningen gesloopt. Hiervoor is het nodig om een nieuw bestemmingsplan vast te stellen. De verwachting is dat in april begonnen gaat worden met de sloop van de bestaande woningen en in het najaar met de start van de bouw. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Stompwijckstraat’ ligt gedurende zes weken, vanaf donderdag 11 februari 2021 tot en met woensdag 24 maart 2021, ter inzage.

Wil van Dam, directeur van Woningbouwvereniging St. Willibrordus: “Wij zijn trots op de ontwikkeling die plaats kan vinden aan de Stompwijckstraat, ook al zal deze straatnaam verdwijnen. Deze ontwikkeling is alleen mogelijk geweest met medewerking van alle huurders uit de te slopen woningen. Deze huurders heeft de corporatie naar allen tevredenheid kunnen herhuisvesten binnen Wassenaar. Ook de voortvarendheid van de gemeente Wassenaar in dit project mag genoemd worden. Op naar 86 energiezuinige sociale huurwoningen die aardgas vrij zijn.”

Zorgcampus Fase 2
Met het bouwplan voor de Zorgcampus fase 2 worden door de Wassenaarsche Bouwstichting in totaal 93 woningen gerealiseerd. Het plan voorziet in 30 sociale huurwoningen, 44 middeldure huurwoningen en 19 koopwoningen. Door de bouw van middeldure huurwoningen ontstaan er mogelijkheden om door te stromen vanuit een sociale huurwoning. De koopwoningen zijn buitengewoon geschikt ouderen die graag willen verhuizen naar een appartementen dicht bij een zorgvoorziening willen wonen. De planning is dat de huidige bebouwing gesloopt wordt in oktober 2021. Vanaf januari 2022 wordt begonnen met de bouw. Oplevering is voorzien in tweede helft van 2023.

Ad Zopfi, directeur van de Wassenaarsche Bouwstichting: “Met deze vergunning zetten wij een volgende stap op weg naar de voltooiing van de herontwikkeling van deze locatie. De eerste stappen zijn ruim 10 jaar geleden gezet en hebben een mooi woonzorgcentrum opgeleverd. Daar geven wij met deze woningen een passend vervolg aan. Deze woningbouw voorziet op de eerste plaats in een behoefte van eigen – oudere – inwoners. Daarmee komt doorstroming op gang en komt er ruimte voor starters. Zo blijft Wassenaar vitaal en leefbaar.”

Tags

GemeenteNieuwbouwWassenaarWoningaanbod
Gerelateerde artikelen
Back To Top