Ga naar hoofdinhoud

CDA: nu doorpakken met woningbouw

8 februari 20212 minute read

We moeten de gemeente Wassenaar leefbaar houden. Dat betekent, dat er ook meer ruimte moet komen om jonge Wassenaarders woonruimte te bieden en goede toegankelijke woningen te bouwen voor senioren. Zo blijven we een vitaal dorp met florende sportverenigingen, scholen, winkels en allerlei voorzieningen. Natuurlijk moeten er ook voldoende betaalbare woningen zijn voor mensen met vitale beroepen in de zorg, de politie en het onderwijs. Dat gaat niet vanzelf in een gemeente als Wassenaar.

De grootste uitdagingen hebben we met het realiseren van: sociale huur tot zo’n € 750 per maand en in de middeldure sector met huren tot zo’n € 1.100 en kooprijzen tot circa € 300.000. CDA-woordvoerder Wonen Wim Koetsier: “Het zijn vaak de omwonenden, die al mooi wonen, die moeite met de bouwplannen hebben. Natuurlijk wegen we ook hun belangen af. Juist in zo’n duur dorp, met woningprijzen als in Wassenaar, is het van levensbelang, dat ook starters en jonge gezinnen hier kunnen wonen. Dat is de beste garantie voor de toekomstige gemeenschapszin.”

Opvallend is dat te veel partijen in onze gemeenteraad, al bij het zien van een paar kritische noten van omwonenden op het nieuwbouwplan, de plannen nader willen onderzoeken en zo uitstellen. Bij de omwonenden valt dit natuurlijk in goede aarde. Voor de woningzoekenden, die meestal niet inspreken, en de toekomstige leefbaarheid van ons dorp is dit een slechte zaak. CDA-fractievoorzitter Ronald Everard: “Sommige fracties in de gemeenteraad zijn bijna altijd tegen. Of het nu gaat om een klein bouwplan in de Kerkstraat, één woning aan het Ammonslaantje, een paar honderd woningen op het terrein van de ANWB bij Clingendaal of woningen voor senioren in het dorp. In de gemeenteraad moet ik geregeld denken aan de tegenpartij van Van Kooten en De Bie.”

CDA-fractievoorzitter Ronald Everard: “Het is niet voor niets, dat in ons landelijk CDA-verkiezingsprogramma ‘Nu doorpakken’ wordt gepleit voor herinvoering van een echte minister van Volkshuisvesting. Te lang heeft men gedacht, dat de markt het zou oplossen. Het is inmiddels echter wel duidelijk, dat er sterke regie van de overheid nodig is. Dat past ook helemaal bij onze lokale inzet in Wassenaar – doorpakken! Het landelijk verkiezingsprogramma pleit ook voor een groennorm. Groen groeit mee met de woningbouw. Dat is eveneens cruciaal. We moeten echt ongelooflijk zuinig zijn op onze natuur- en groengebieden. Juist in onze drukke Randstad. Ook die verdienen versterking in het belang van ons en de toekomstige generaties.”

Tags

CDAGemeenteraadIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top