Skip to content

Ook in Wassenaar zijn de eerste ouderen gevaccineerd

8 februari 20212 minute read

Ook de eerste thuiswonende Wassenaarse ouderen zijn gevaccineerd. Een mooi bericht, want iedereen kijkt uit naar meer bewegingsvrijheid. De rijksoverheid en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) werken overuren om zo veel mogelijk mensen zo snel mogelijk te vaccineren. Ook Wassenaar zet de schouders eronder.

Wethouder Inge Zweerts de Jong: “De gemeente is volop in gesprek met de GGD, maar ook bijvoorbeeld met de huisartsen. De vaccinatiestrategie van het rijk hangt af van de levering en het type vaccins die beschikbaar zijn. Alle partijen die meewerken aan het vaccineren, proberen hier steeds zo goed en snel mogelijk op in te spelen.”

Volgorde van vaccineren
Omdat er niet meteen voldoende vaccins voor iedereen zijn, heeft de rijksoverheid bepaald wie er als eerste voor vaccinatie in aanmerking komt. Begin januari is gestart met vaccinatie van zorgmedewerkers die met erg kwetsbare mensen werken of veel met corona in aanraking komen. Vervolgens waren bewoners van verpleegen verzorgingshuizen en mensen met een verstandelijke beperking aan de beurt. En nu volgt, van oud naar jong, de rest van Nederland.

Vorige week zijn de eerste thuiswonende Wassenaarse 90plussers gevaccineerd en ook de mensen van 85 tot 90 jaar hebben inmiddels een uitnodigingsbrief ontvangen. Ouderen die zelf of met begeleiding kunnen reizen, worden uitgenodigd om naar een centrale locatie te gaan voor de vaccinatie. Bijvoorbeeld in Den Haag. Ouderen die niet kunnen reizen, mogen zich laten vaccineren door een huisarts.

U ontvangt een uitnodigingsbrief
Als u aan de beurt bent, ontvangt u een uitnodiging om u te laten vaccineren. In de uitnodigingsbrief leest u meer over bijvoorbeeld de locatie, de bereikbaarheid en het type vaccin. In de brief staat ook hoe u de afspraak maakt voor de vaccinatie.

Wilt u nu al meer weten?
Kijk dan op www.coronavaccinatie.nl of bel 0800-1351. Heeft u een vraag over uw gezondheid in relatie tot de vaccinatie? Neem dan contact op met uw huisarts.

Tags

GemeenteVaccinatiesWassenaarWassenaarders
Gerelateerde artikelen
Back To Top