Ga naar hoofdinhoud

Persoonlijke benadering voor inwoners met financiële problemen

9 februari 20212 minute read

Wassenaar wil groeiende schulden voorkomen door inwoners met betaalachterstanden eerder in beeld te brengen en persoonlijk te benaderen. Daarom zijn de gemeente Wassenaar en verschillende partners op 25 januari gestart met Vroeg Eropaf.

Als iemand de rekening voor gas, licht, water of zelfs huur niet meer kan betalen, dan ontstaan schulden. En dat heeft vaak grote invloed op iemands leven. Post wordt niet meer geopend en door schaamte trekt hij of zij niet gelijk aan de bel. De schulden lopen verder op en worden problematisch. Iemand kan zelfs zijn huis kwijtraken als het te lang duurt. Als het aan de gemeente en de betrokken partners ligt, dan is deze situatie verleden tijd.

Wethouder Werk en Inkomen Inge Zweerts de Jong: “Uit huis gezet worden omdat je de rekeningen niet kan betalen, is vreselijk. We willen dit voor iedereen voorkomen door vroegtijdig te helpen met schulden. Vroeg erop af geeft ons de handvaten om dit beter te doen.”

Hoe werkt het?
De convenantpartners (woningcorporaties, energie- en waterleveranciers, zorgverzekeraars en overige crediteuren) melden betaalachterstanden van hun klanten op een vast moment in de maand. Bij twee of meer betaalachterstanden gaat er een melding naar het team Vroeg Eropaf om ‘eropaf’ te gaan. De hulpverleners gaan in gesprek met de klant. Ze focussen niet alleen op de financiën, maar kijken naar alle problemen binnen het huishouden. Zo werken ze samen aan een duurzame oplossing.

Door naar mensen toe te gaan, bereiken we een doelgroep die zich (nog) niet zelf meldt bij de reguliere (schuld)hulpverlening. Door op tijd aan te kloppen, voorkomen we dat de schulden verder oplopen. Inwoners bepalen zelf of ze gebruik willen maken van het aanbod voor een gesprek.

Vroeg Eropaf is een samenwerking tussen gemeente Wassenaar, St. Willibrordus, de Wassenaarsche Bouwstichting, CZ, Dunea, Kwadraad, Menzis, Plangroep, VGZ, Vidomes, Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid.

Tags

BetaalachterstandenGemeentehulpWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top