Ga naar hoofdinhoud

Aanslag lokale heffingen 2021

20 februari 20216 minute read

Eind februari worden de jaarlijkse aanslagen van de gemeentelijke belastingen weer verstuurd door Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR). De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de gemeenteraad. Ten opzichte van 2020 is het totale aanslagbedrag voor woningbezitters gemiddeld circa 6,3% hoger. Huurders betalen gemiddeld circa 6,1% meer dan in 2020.

Op het aanslagbiljet kunnen de volgende gemeentelijke belastingen voorkomen:

  • Onroerendezaakbelasting (OZB);
  • afvalstoffenheffing (of reinigingsrecht voor bedrijven);
  • rioolheffing;
  • hondenbelasting.

Onroerende-zaakbelasting (OZB)
De OZB-aanslag is gebaseerd op de WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) per 1 januari 2020. Deze waarde wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. De opbrengst van de OZB gaat naar de algemene middelen van de gemeente. De gemeente betaalt hieruit allerlei voorzieningen zoals het onderhoud aan wegen, scholen en sportvoorzieningen. De OZB-aanslag voor woningen is gemiddeld, ongeveer, 6,5% hoger dan in 2020.

Afvalstoffenheffing
Met de opbrengst van de afvalstoffenheffing betaalt de gemeente de kosten die gemaakt worden voor het inzamelen en verwerken van het huishoudelijk afval. Door gestegen kosten van de afvalinzameling door Avalex en de gestegen verwerkingskosten van het afval, zijn de tarieven voor de afvalstoffenheffing ten opzichte van 2020 met ongeveer 9,7% gestegen.

Rioolheffing
Met de opbrengst van de rioolheffing betaalt de gemeente de kosten van het rioolstelsel en andere wettelijke watertaken. De tarieven zijn gelijk gebleven aan belastingjaar 2020.

Hondenbelasting
Houders van een hond betalen hondenbelasting. De opbrengst van de hondenbelasting gaat naar de algemene middelen van de gemeente. De gemeente betaalt hieruit allerlei voorzieningen zoals het onderhoud aan wegen, scholen en sportvoorzieningen maar ook de aanleg en het onderhoud van hondenuitlaatplaatsen en straatreiniging. De tarieven voor de hondenbelasting zijn voor 2021 alleen met het inflatiepercentage van 1,6% verhoogd.

Overzicht belangrijkste tarieven Wassenaar 2021

Heffing                                                                   Tarief 2021
OZB
Eigenaren (woning)                                                0,1024% van de WOZ-waarde
Eigenaren (niet-woning)                                         0,3025% van de WOZ-waarde
Gebruiker (niet-woning)                                         0,2887% van de WOZ-waarde

Afvalstoffenheffing
Eenpersoonshuishouden                                     € 305,40
Meerpersoonshuishouden                                   € 439,80
Extra GFT-container.                                              € 50,00
Extra restafvalcontainer                                       € 439,80

Rioolheffing
Voor woningen:                                                                                             
– waterverbruik tot en met 80 m3                        € 125,28 
– waterverbruik boven 80 m3                               € 125,28 + € 1,57 per extra m3

Voor niet-woningen:
– waterverbruik tot en met 120 m3.                                                            € 187,92
– waterverbruik meer dan 120 m3, maar niet meer dan 1.000 m3.            € 187,92 + € 1,57 per extra m3
– waterverbruik boven 1.000 m3                                                                 € 1.569,52 + € 0,69 per extra m3

Hondenbelasting
Eerste hond                                                  € 88,08
Tweede hond                                              € 132,36
Elke volgende hond                                    € 174,60
Per kennel                                                   € 185,88

BSGR aangesloten bij MijnOverheid

De BSGR is aangesloten op de Berichtenbox van MijnOverheid. De Berichtenbox is een persoonlijke brievenbus waarin men digitaal post ontvangt van bijvoorbeeld de Belastingdienst, RDW, SVB, UWV en ook van de BSGR. Dit betekent dat de belastingaanslagen en andere post van de BSGR digitaal aangeboden worden in de Berichtenbox. Als u uw Berichtenbox al heeft geactiveerd en daarbij aangevinkt heeft dat u post van de BSGR via MijnOverheid wilt ontvangen, dan krijgt u uw belastingaanslag in uw Berichtenbox.

Liever aanslag per post
Mocht u uw belastingaanslag en andere post van de BSGR toch liever op papier per post willen ontvangen dan kunt u dat in MijnOverheid aanpassen. Het adres van de website van MijnOverheid is https://mijn.overheid.nl. De gemeente of de BSGR kunnen dit niet voor u doen omdat alleen u met uw DigiD-code toegang heeft tot de Berichtenbox van MijnOverheid. Het (opnieuw) aanvragen van uw DigiD-code regelt u via www.digid.nl.

Covid-19 en effect op de WOZ-waarden in 2021?
Voor de aanslag van 2021 wordt gebruik gemaakt van de WOZ-waarde per 1 januari 2020. Op dat moment was er nog geen Covid-19, dit kan dan ook geen invloed hebben op de waarde per 1 januari 2020.

Niet eens met uw aanslag en deskundige inschakelen of niet?
Bent u het niet eens met de WOZ-waarde en/of uw aanslag? Neem dan eerste even contact op met de BSGR en leg uit waarom dat zo is. Komt u er samen niet uit, dan kunt u altijd nog een no-cure-no-pay bedrijf inschakelen. Het uitgangspunt bij deze bureaus is het krijgen van een zo hoog mogelijke vergoeding. Deze vergoedingen worden betaald uit belastinggeld. Elk gemaakt bezwaar kost de maatschappij gemiddeld € 700,–, ook als de aanslag voor u met bijvoorbeeld maar € 1,– moet worden verlaagd. Meer informatie over gemeentelijke belastingen kunt u vinden op de website van de BSGR.

Tags

BSGRGemeentelokale heffingenOZBWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top