Skip to content

Denkt u mee over de toekomst van warmte in Wassenaar? Vul de vragenlijst in

23 februari 20212 minute read

De gemeente Wassenaar wil heel graag weten hoe de inwoners, ondernemers en organisaties denken over hoe we onze huizen en gebouwen het beste kunnen verwarmen in de toekomst. Daarom wil de gemeente dat zoveel mogelijk inwoners een vragenlijst invullen die daarover gaat. Die staat online op www.wassenaar.nl/wassenaar-aardgasvrij. Dit kan tot 8 maart.

Nederland wil in 2050 geen aardgas meer gebruiken voor het verwarmen van woningen en gebouwen. Verbranding van aardgas zorgt voor veel CO2-uitstoot en dus voor klimaatverandering. Om in 2050 aardgasvrij te zijn, moeten we nu al aan de slag. De overstap van aardgas naar andere warmtebronnen wordt de warmtetransitie genoemd. Elke gemeente maakt hier een plan voor: de transitievisie warmte. Daarin staat wat de meest logische keuze is per buurt en wanneer welke buurt in de komende decennia die overstap het beste kan maken. Per buurt wordt ook bekeken of een tussenoplossing misschien een goed idee is. Eind 2021 moeten alle gemeenten in Nederland een transitievisie warmte klaar hebben.

Wethouder Lia de Ridder met de informatiekrant over de warmtetransitie

We werken samen aan de warmtetransitie
De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners, ondernemers en organisaties betrokken worden bij het opstellen van de visie. Want in veel gevallen moet een groot deel van de maatregelen bij inwoners thuis worden genomen. De gemeente nodigt inwoners, ondernemers en organisaties uit om hun mening te geven en zorgen en ideeën te delen over de warmtetransitie in Wassenaar.

Informatiekrant op Gemeentekantoor

Om inwoners te informeren is een informatiekrant gemaakt. Die is op 12 februari meegestuurd met De Wassenaarse Krant. U kunt de bijlage nog ophalen bij het Gemeentekantoor. U kunt de krant ook downloaden via de link Denk mee over de transitievisie warmte Survey (surveymonkey.com) In de informatiekrant wordt meer uitgelegd over de transitievisie warmte, over de mogelijke oplossingen én over hoe men kan meedenken. Dat kan onder andere door de online vragenlijst in te vullen via www.wassenaar.nl/wassenaar-aardgasvrij.

Vragen? Neem dan contact op via energietransitie@wassenaar.nl.

 

Tags

AardgasvrijGemeenteVragenlijstWarmtetransitieWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top