Skip to content
Fotocredit: gemeente Wassenaar

Onderhoud Wassenaarse parken en (park)bossen

23 februari 20212 minute read

De gemeente Wassenaar voert jaarlijks onderhoud uit aan haar parken en (park)bossen. Begin dit jaar is de gemeente gestart met het onderhoud van het Katwijkse Bos. Het onderhoud wordt uitgevoerd om de bomen en andere beplanting gezond te houden en om gevaarlijke situaties, zoals vallend hout te voorkomen. De uitgangspunten voor beheer en onderhoud zijn vastgelegd in het beheerplan Groen van de gemeente Wassenaar.

Behouden van beplanting die natuurlijk groeit

Bij het onderhoud van het (park)bos staat het terugdringen van exoten en het selectief verwijderen van (dunne) bomen centraal. Het terugdringen van exoten, zoals de Amerikaanse Vogelkers en Amerikaanse Esdoorn, is noodzakelijk omdat deze snelle groeiers de beplantingen die in dit gebied van nature groeien, verdringen.

Ruimte voor gezonde bomen

In het (park)bos worden één keer per acht/tien jaar selectief (dunne) bomen weggehaald. Dit is noodzakelijk om een gevarieerd bos of park qua soort en leeftijdsopbouw te ontwikkelen. Rondom de gezonde bomen die nog jaren kunnen groeien, wordt andere beplanting weggehaald. Hierdoor kunnen de gezonde bomen zich verder ontwikkelen. Door het uitvoeren van deze werkzaamheden komt er ook meer licht in het (park)bos. Hierdoor kan andere beplanting, zoals heesters en bosplantsoen zich beter ontwikkelen en wordt het (park)bos nog gevarieerder en ook ecologisch waardevoller. Tijdens deze werkzaamheden worden ook de dode, zieke en gevaarlijke bomen verwijderd en worden de bomen die langs het voet- of fietspad staan gesnoeid.

Weghalen van dood hout

De gekapte bomen en dood hout worden in tegenstelling tot voorgaande jaren – zoveel als nodig – uit het (park)bos verwijderd. Enerzijds om te voorkomen dat derden dit weghalen en schade maken. Anderzijds doet dit meer recht aan de kwaliteiten van het (park)bos. In enkele gevallen wordt het snoeihout op een wal gelegd, dit noemen we een houtril. Deze houtril wordt in het (park)bos aangelegd vanwege de ecologische functie. Een houtril is namelijk een prima schuil- of foerageerplaats voor vogels, amfibieën en kleine zoogdieren.

Nieuwe aanplant

Wanneer de werkzaamheden zijn uitgevoerd worden er ook weer bomen en beplantingen aangeplant. Deze nieuwe aanplant draagt bij aan de ontwikkeling van de Wassenaarse parken en (parkbossen). Zo zorgt de gemeente Wassenaar ervoor dat deze (park)bos gezond, toekomstbestendig en ook veilig zijn om te recreëren.

Tags

BossenGemeenteOnderhoudParkenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top