Ga naar hoofdinhoud

Monique Govers nieuwe bestuurder bij Florence

24 februari 20213 minute read

Per 15 mei aanstaande start Monique Govers als lid van de raad van bestuur van zorgaanbieder Florence. Monique zal samen met Ellen Maat, die sinds begin 2019 als bestuurder aan Florence verbonden is, een collegiale raad van bestuur vormen.

Monique Govers is nu nog directeur-bestuurder van Omnia Wonen, een landelijk opererende corporatie met bezit in onder meer Amersfoort, Noord-Veluwe, Arnhem, Assen en Den Haag. Zij is al vanaf 1990 actief in de volkshuisvesting, voornamelijk binnen grote en middelgrote corporaties. Onder haar leiding ontwikkelde Omnia Wonen zich naar een volkshuisvester met meer lokale verankering en een sterker accent op de eigen woningmarktregio in lijn met de nieuwe Woningwet van 2015. Een rode draad in haar loopbaan is dat Monique steeds streeft naar kwaliteit van wonen in combinatie met betaalbaarheid van woonlasten.

“Als Florence zijn we erg blij met de overstap van Monique naar de ouderenzorg”, vertelt Ellen Maat. “Zij is een gedreven bestuurder, die bijzonder veel oog heeft voor de wensen en behoeften van bewoners, cliënten en medewerkers. Daarnaast kan zij met haar achtergrond echt het verschil maken in de ontwikkeling van ons zorgvastgoed en nieuwe woonzorgconcepten als Wonen met een Plus. Door de vele uitdagingen in de zorg is het belangrijk om nog meer te verbinden met andere sectoren en expertises. Met de komst van Monique zetten we een belangrijke stap in die richting”.

Ook de raad van toezicht is verheugd dat met de aanstelling van Monique het bestuur van Florence verder wordt versterkt. “Monique past als persoon goed bij de organisatie en haar kennis en ervaring vormen een waardevolle aanvulling op die van collega-bestuurder Ellen Maat”, aldus Iske ter Haar, voorzitter a.i. van de raad van toezicht. “We hebben er alle vertrouwen in dat Florence onder de gezamenlijke leiding van Ellen en Monique de focus blijft houden op de best mogelijke zorg voor de cliënten en zo een mooie toekomst tegemoet gaat”.

Monique heeft veel zin om aan de slag te gaan bij Florence: “Het motto van Florence ‘het leven leiden dat je lief is’, spreekt mij enorm aan. Er is samen veel werk te doen om dit waar te maken. Er ligt een belangrijke uitdaging op vastgoedgebied bij Florence, daar kan ik zeker mijn opgedane ervaring in corporatieland voor inzetten. Wonen en zorg moeten de komende jaren meer met elkaar verbonden worden. Ik wil de brug slaan tussen deze sectoren en me hard maken voor één van de grootste uitdagingen waarvoor we in Nederland staan: de vergrijzing. Het gebrek aan passende woonruimte voor ouderen met een zorgvraag neemt hierdoor alleen maar toe. Om deze groei het hoofd te bieden, zijn woningen nodig waarin wonen en zorg gecombineerd worden”.

Over Florence

Twintigduizend inwoners van de regio Haaglanden rekenen iedere dag op de zorgprofessionals van Florence. Onze 3.400 medewerkers en ruim 1.400 vrijwilligers helpen al deze mensen zoveel mogelijk het leven te blijven leiden dat hen lief is. Florence biedt vele vormen van zorg en ondersteuning. Dat doen wij bij cliënten thuis, binnen geriatrische revalidatie, in onze woonzorgcentra en in onze verpleeghuizen, zoals Duinstede in Wassenaar

Tags

FlorenceMonique GoversRaad van BestuurZorg
Gerelateerde artikelen
Back To Top