Ga naar hoofdinhoud

Wat heeft woningen bouwen met mobiliteit en biodiversiteit te maken?

3 maart 20212 minute read

Als het aan GroenLinks Wassenaar ligt ALLES!Gezien het grote tekort aan woningen is iedereen voorstander van het bouwen van meer woningen. Tegelijkertijd wordt steeds meer nadruk gelegd op behoud van natuur en biodiversiteit. Dat is mooi ! GroenLinks Wassenaar wil allebei en daarvoor moet je omdenken en gebruik maken van slimme oplossingen. We hebben te kampen met een enorme woningnood en is de meest logische oplossing om zoveel mogelijk woningen te bouwen.

Maar we staan ook voor een enorme uitdaging om stikstof en CO2 uitstoot te reduceren en biodiversiteit te beschermen. GroenLinks Wassenaar is voor natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen. Natuurinclusief bouwen wil zeggen dat je bij het bouwen rekening houdt met de natuur. Denk aan kleine aanpassingen in het ontwerp waardoor meer vogels in de gebouwen kunnen nestelen. Of bijvoorbeeld een dak met zonnepanelen en voorzien van sedum. Sedumdak is een groendak met planten. Planten nemen naast regenwater ook CO2 uitstoot op en filteren deze om naar schone lucht.

Vooruitkijkend naar de toekomst zullen we steeds meer thuis gaan werken, met de OV reizen of autodelen. Het is dan niet meer nodig om uit te gaan van de huidige parkeernorm van 1,8 parkeerplaats per woning. Door minder parkeerplaatsen blijft er meer ruimte voor natuur en biodiversiteit over.

Zo is er meer ruimte voor groen en bouwen en blijft Wassenaar een leefbare plek om te wonen. In de woonvisie staat dat we klimaatadaptief gaan bouwen en dat betekent dat woningen bestendig zijn tegen steeds grotere hittestress en extreem weer door de klimaatcrisis.

GroenLinks Wassenaar is voorstander voor het hanteren van een bredere blik en naast klimaatadaptief bouwen ook mobiliteit en biodiversiteit eraan toe te voegen. En zo verschillende problemen tegelijk aanpakken.

Fractie GroenLinks Wassenaar

 

Tags

GemeenteraadGroenLinksIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top