Skip to content

D66: Een liberale partij met een sociale agenda

5 maart 20214 minute read

In deze rubriek mensen aan het woord die actief zijn bij D66 in Wassenaar. Zij vertellen waarom zij op D66 stemmen bij de komende verkiezingen.

In Wassenaar-Noord woont Annelies Heijl. Bij binnenkomst zit haar parkiet op de bank. Trots vertelt Annelies dat het ‘kopje koffie’ kan zeggen. Dat is gezellig, want Annelies werkt net als veel anderen, vanuit huis. Ze is als commissielid voor D66 actief in de gemeenteraad. “Ik ben altijd zeer betrokken geweest bij maatschappelijke ontwikkelingen. In mijn werk als beleidsmaker onderwijs, stond ik in de jaren negentig aan de wieg van de introductie van het gebruik van computers in het onderwijs.

Ik organiseerde studiereizen naar landen die voor liepen op Nederland en begeleidde leraren, docenten en directeuren in het Basis- en Voortgezet Onderwijs met deze onderwijsverandering. Later heb ik als onderwijskundige in samenwerking met Hogeschool Leiden een Post Hbo-opleiding Onderwijs en Moderne Media ontwikkeld en gedoceerd aan leraren en docenten die al werkzaam waren in het onderwijs. De coronacrisis heeft een vliegwielwerking: elke leraar, van jong tot oud, moet nu lesgeven met nieuwe media.”

Thuis voelen bij D66
Bevlogen vertelt Annelies over haar voormalige werk in het onderwijs. “Voor mij is het logisch dat ik me thuis voel bij D66. Het is een liberale partij, maar met een sociale agenda. De partij geeft onderwijs een belangrijke plek in haar verkiezingsprogramma. D66 wil dat iedereen gelijke kansen krijgt in het onderwijs, ongeacht je geboorteplek, je huidskleur of achtergrond. Onderwijs brengt mensen bij elkaar in een gelijkwaardige situatie. Daardoor kun je van elkaar leren. Dat dit nu niet altijd het geval is, zie je tijdens de coronacrisis: niet alle kinderen hebben thuis bijvoorbeeld een computer of laptop. Het is juist in deze voor leerkrachten veeleisende tijd, ook goed dat D66 meer tijd en geld voor scholing en nascholing wil vrijmaken.

Ik vind het goed dat D66 streeft naar het beter mogelijk maken van ‘stapelen’ voor wie dat wil: beginnen op het VMBO en door kunnen stromen naar Havo, Vwo en uiteindelijk universiteit. Ook het uitbreiden van de studiebeurs is essentieel: dat maakt het mogelijk dat iedereen kan studeren zonder met een grote studieschuld te eindigen. Ik ben zelf ook pas op latere leeftijd gaan studeren en ik ben erg blij die kans te hebben gehad. Dat gun ik jongeren van nu ook. Dat D66 kinderopvang voor iedereen gratis wil maken, zal ook vrouwen met een lager inkomen de kans geven om te gaan werken. Ik heb zelf gekozen voor een werkend en studerend bestaan, want werkende moeders waren in mijn generatie nog een heel ander verhaal. Die gratis kinderopvang draagt in mijn ogen echt bij aan de emancipatie van alle vrouwen.”

De zorg moet beter en de kosten omlaag
Annelies is voor D66 Wassenaar actief als commissielid in het sociaal domein: het onderwijs en de jeugd- en ouderenzorg. “Zeker in deze coronatijd zie je dat mensen last hebben van depressies, burn-outs, spanningsklachten, dat geldt voor zowel de jeugd als ouderen. Dan vind ik het heftig om te zien dat er lange wachtlijsten voor psychische zorg zijn, doordat zorgorganisaties niet altijd goed samenwerken. D66 streeft er met haar verkiezingsprogramma naar, dat de overheid meer regie gaat voeren om wachtlijsten beter te verdelen over de jeugd- en ouderenzorg in de regio.

Ook hier in Wassenaar is het belangrijk dat de regie rond de zorg aan bijvoorbeeld kinderen goed op elkaar wordt afgestemd; dat op tijd wordt gesignaleerd wanneer kinderen of gezinnen het zwaar hebben en dat er dan goede en snelle hulp wordt geboden door betrokken organisaties die goed met elkaar samenwerken. Zinnige zorg is dat één gezin, één zorgregisseur krijgt en één plan van aanpak. Je kunt dan meer effect bereiken en hetzelfde geld levert meer op. De zorg moet dus beter en de kosten omlaag.

Beter samenwerken zorgt voor beter aanbod zorg
Hetzelfde geldt ook voor de ouderenzorg. Voor ouderen zijn ontmoetingscentra en dagbestedingsactiviteiten belangrijk, daarmee ontlast je ook de mantelzorgers. In Wassenaar zijn er veel ontmoetingspunten, waaronder service- en buurtcentra. Maar het zou goed zijn dat er gezamenlijk afstemming is over welk centrum zich op welke groep richt en welke activiteiten aanbiedt. Dit geldt overigens ook voor het aanbod aan jongeren.

Door beter te gaan samenwerken, kun je dus het aanbod van zorg verbeteren en tegelijk de kosten van de zorg omlaag brengen. Ik ben dan ook blij dat er op initiatief van onze D66 fractie op 9 maart een raadsconferentie wordt georganiseerd, waarin alle politieke partijen in Wassenaar over dit vraagstuk met elkaar èn met betrokken organisaties in gesprek gaan,” aldus Annelies Heijl, betrokken en bevlogen commissielid van D66 in Wassenaar.

D66: laat iedereen vrij, maar niemand vallen. Meer info over het verkiezingsprogramma: https://d66.nl/verkiezingsprogramma/

Actief worden bij D66 Wassenaar? Kijk snel op www.D66wassenaar.nl

Tags

Annelies HeijlD66InterviewWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top