Skip to content

Een stem voor ons dorp in de Tweede Kamer?

13 maart 20212 minute read

Met veel plezier woon ik in Wassenaar, ons gewoon bijzondere dorp met betrokken inwoners, ondernemers en verenigingen. De afgelopen jaren heb ik als Raadslid veel Wassenaarders mogen ontmoeten in de Langstraat, bij de Wassenaarse Slag, of nu via het digitale schermpje. Ook heb ik hard gewerkt aan het behoud van een zelfstandig Wassenaar, dat nu gerealiseerd is. Wij gaan zelf over onze woonomgeving. Die Wassenaarse stem wil ik nu graag laten horen in de Tweede Kamer.

Doordat de focus bij verkiezingen meestal ligt op landelijke onderwerpen, realiseer je je misschien niet dat er komende jaren een hoop op het spel staat voor ons groene dorp. Het Rijk overweegt bijvoorbeeld om bij herziening van het gemeentefonds meer geld te geven aan steden – ten koste van dorpen als Wassenaar. Het resultaat? Dat kost ons inkomsten die we moeten compenseren, ofwel door te bezuinigingen op voorzieningen zoals een bibliotheek of zwembad, ofwel door OZB-verhogingen. Het geld moet érgens vandaan komen.

Daarnaast is er de ‘opschalingskorting’ die kleinere gemeenten stimuleert om te fuseren. Of je deze nou uitlegt als een korting voor grotere gemeenten, of als een boete voor kleinere gemeenten: het is oneerlijk om inwoners te korten op hun voorzieningen, puur en alleen omdat ze in een kleinere gemeente wonen. En dat in een tijd waarin de gemeente al alle zeilen moet bijzetten om Corona en de financiële gevolgen daarvan het hoofd te bieden.

Tot slot is er de woningbouw. Jawel, er is een schreeuwend tekort aan woningen en dat moeten we oplossen. Maar naast ‘goed bouwen’, moet het uitgangspunt blijven dat we ‘goed wonen’. Daarvoor moet je durven differentiëren tussen gemeenten en oog hebben voor de rol van een dorp of stad binnen een regio. Wassenaar vervult in deze regio een unieke functie met haar natuur, strand en groene karakter. Kortom: we moeten gemeenten die voorzien in deze behoeften niet straffen wanneer zij om die reden minder bouwen.

Dat is het Wassenaarse perspectief. Ik wil mij er sterk voor maken dat kleinere gemeenten, zoals Wassenaar, niet door het ijs zakken. Traditioneel zijn de grote steden oververtegenwoordigd in de Tweede Kamer, ongeacht politieke kleur. Maar juist voor de komende periode is het de moeite waard om een Wassenaarse voorkeurstem uit te brengen. Geef Wassenaar een stem. Omdat Wassenaar het waard is!

Met hartelijke groet,
Laurens van Doeveren

Kandidaat Kamerlid VVD#51
Fractievoorzitter VVD Wassenaar

Tags

Laurens van DoeverenTweede kamerverkiezingenVVDWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top