Ga naar hoofdinhoud

D66: Een serieuze aanpak van het klimaatprobleem biedt kansen voor de toekomst

16 maart 20215 minute read

In deze rubriek laat D66 mensen aan het woord die actief zijn bij D66 in Wassenaar. Zij vertellen waarom zij op D66 stemmen bij de komende verkiezingen.

“Ons gezin met twee kinderen leeft zo veel mogelijk duurzaam”, zo legt Marcel Beukeboom uit tijdens het interview: “We rijden in een elektrische deelauto, hebben zonnepanelen op het dak, we eten zo min mogelijk vlees en proberen zo min mogelijk afval te hebben.” Marcel staat als nr. 39 op de verkiezingslijst van D66 voor de Tweede Kamer. In het dagelijks leven is hij klimaatgezant: hij vertegenwoordigt Nederland als speciaal ambassadeur in het buitenland als er over het klimaat wordt gesproken. “Het is de uitdaging om wat er internationaal, in het Klimaatakkoord van Parijs is afgesproken, te vertalen naar ons dagelijks leven in Nederland. Daar heb je de politiek voor nodig. Daarom heb ik me verkiesbaar gesteld voor D66 – om te zorgen dat de afspraken worden uitgevoerd. Daarbij vind ik het belangrijk dat iedereen mee kan praten en mee kan doen.”

Marcel Beukeboom licht toe: “De manier waarop wij als mensen op aarde leven, steeds meer ruimte innemen en grondstoffen gebruiken, botst met het ecosysteem, de natuur en de dieren om ons heen. D66 stelt grenzen aan de groei en wil fundamenteel andere keuzes maken. D66 wil dit samen met andere landen in Europa aanpakken en ziet het ook als een kans: voor ondernemers, voor een nieuwe economie, voor ons allemaal. Eén kerncentrale bouwen is echt niet genoeg, steeds hogere dijken zijn ook niet de oplossing, we lopen als Nederland achter bij andere landen in Europa. We moeten de economie anders inrichten. We hebben de kennis, er is veel geld vanuit Europa, nu moeten we het samen gaan doen.

We zullen nog harder aan de slag moeten om de CO2 en stikstof uitstoot te beperken en voorkomen dat nog meer soorten op aarde uitsterven. Dat kan alleen wanneer je dingen echt anders gaat doen: wanneer je dichterbij huis dingen fabriceert of voedsel verbouwt, heb je minder transport nodig en stoot je minder CO2 uit. Wanneer je materialen hergebruikt bij de bouw van huizen of in fabrieken, hoef je minder grondstoffen te gebruiken. En we kunnen de landbouw klimaatvriendelijker inrichten: het is bizar dat wij in Nederland – een zeer dicht bevolkt land – onze koeien voer geven dat uit andere delen van de wereld komt, het vlees vervolgens exporteren en wij in Nederland met de stront blijven zitten. Dit kan en moet echt anders.”

D66 koppelt investeren in het klimaat aan het investeren in een nieuwe, duurzame economie. “De klimaatcrisis biedt kansen voor ondernemers. Het is mooi om te zien dat werkgeversorganisatie VNO-NCW met al haar leden samen een visie op een duurzame economie heeft geformuleerd. Een goede ondernemer signaleert dat consumenten om duurzame producten vragen, dat bepaalde grondstoffen schaars worden, dat transport minder vervuilend en goedkoper kan. Ik spreek heel veel ondernemers die aan de slag willen met duurzaamheid. Maar wel zeggen: geef als overheid een stabiel en helder kader zodat we voor de lange termijn weten waar we aan toe zijn, dan durven wij de risico’s wel te nemen.

Dat doet D66. Het huidige klimaatakkoord sleutelt vooral nog aan het bestaande systeem, hier en daar aanpassen, wat vergroenen. Maar dat is niet genoeg voor de lange termijn. Nu op je handen zitten zorgt ervoor dat je over vijf jaar extra aan de slag moet. Dat is geen goed bestuur. Het gaat over de radicalere keuzes: dingen niet doen, anders doen.”

D66 wil ook dat iedereen de kans krijgt om mee te denken en mee te werken aan de aanpak van de klimaatproblemen. Marcel Beukeboom: “Iedereen kan zich afvragen, wat kan ik zelf doen om bij te dragen? Er zijn ook in Wassenaar voorbeelden genoeg. Ondernemers die al aan de slag zijn met duurzaamheid: de meubelmaker die zijn meubels maakt van hergebruikte materialen, de horeca die afhaalmaaltijden in kartonnen in plaats van plastic bakjes aanbiedt. De Wassenaarse scholen hebben dat ook gedaan, daar hebben de meeste besturen inmiddels geïnvesteerd in LED-verlichting en zonnepanelen. Daarmee kunnen ze ruim 90% energie besparen.

In Wassenaar-Noord hebben alle huizen van de woningbouwcoöperatie al minimaal 6 panelen op het dak. Voorbeelden genoeg, maar het vraagt wel om een overheid die zorgt dat de vervuiler betaalt, die investeren in duurzame energie stimuleert en zorgt dat het onderwijs zich richt op banen van de toekomst. Je hebt dus een sterke overheid nodig, een politiek die keuzes maakt, leiderschap toont. En D66 doet dat,” aldus de bevlogen Wassenaarse kandidaat voor de Tweede Kamer, Marcel Beukeboom.

Volg ons op de socials: www.twitter.com/D66wassenaar, https://www.facebook.com/D66Wassenaar en/of https://www.instagram.com/d66wassenaar/

D66: laat iedereen vrij, maar niemand vallen. Meer info over het verkiezingsprogramma: https://d66.nl/verkiezingsprogramma/

#Kiesklimaat. Kies Marcel Beukeboom (#39 van de D66-lijst)

Tags

D66Marcel BeukeboomTweede kamerverkiezingenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top