Ga naar hoofdinhoud

Recreatieve fietsroutes worden ook ecologische verbinding

22 maart 20213 minute read

Prachtige fietsroutes, en binnenkort ook een migratieroute voor onder andere insecten en kleine zoogdieren; dat zijn de ‘Ecologische verbindingen langs Hollandse Banen’ (EVHB) in het gebied tussen Den Haag, Leiden en Zoetermeer. Als start van het project EVHB in 2021 openden wethouder Leidschendam-Voorburg Floor Kist en directeur Nationaal Park Hollandse Duinen Georgette Leltz op 18 maart in Leidschendam een insectenhotel op het kruispunt van twee fietsroutes (Zoetermeer naar Zee en de Vlietroute). Het hotel staat symbool voor het vergroten van de biodiversiteit.

Betere verbindingen voor flora en fauna

De aanleg van ecologische verbindingen langs het bestaande recreatieve fietsnetwerk is een breed gedragen initiatief van 16 organisaties verenigd in de Landschapstafel Duin, Horst en Weide (DHW) en onderdeel van de ontwikkeling van Nationaal Park Hollandse Duinen. De verbindingen versterken en vergroten het leefgebied van onder andere diverse wilde bijensoorten en vlinders, zoals de argusvlinder en het oranjetipje, maar ook kleine zoogdieren zoals de dwergmuis.

“We realiseren ecologische verbindingen in meerdere fases. In de eerste fase leggen we bloem- en kruidenrijke bermen aan, niet alleen hier maar ook langs andere routes in het gebied tussen Den Haag, Leiden en Zoetermeer. Veel partners doen mee”, aldus Floor Kist, die naast wethouder Leidschendam-Voorburg ook voorzitter van de Landschapstafel DHW is.
Georgette Leltz: “In de volgende fase pakken we verschillende knelpunten aan die een barrière vormen voor de plant- en diersoorten die we een steuntje in de rug willen geven. De verbindingen worden uitgebreid met laanbomen, knotwilgen en heesterbeplanting waardoor het gebied ook beter verbonden wordt voor grotere zoogdieren. In een latere fase willen we ook kijken of dit soort maatregelen niet alleen op grond van de gemeente maar ook op grond van particulieren gedaan kan worden. Zo zorgen we echt voor een sterk leefgebied en goede verbindingen voor allerlei diersoorten.”

Bloemrijke bermen langs fietsroutes zijn niet alleen mooi, ze zijn ook nuttig. Ze zorgen voor infiltratie van water en zijn ontzettend belangrijk voor de biodiversiteit. “Het zijn routes voor beestjes die ook nog eens natuurgebieden met elkaar verbinden. Als kleine zoogdieren en insecten deze routes gebruiken om hun leefgebied te vergroten, dan ben je bezig met duurzaam beheer”, legt Floor Kist uit.

Afwisselend landschap
Het landschap tussen de gemeente Wassenaar en de steden Leiden, Den Haag en Zoetermeer is heel afwisselend. Vanaf het moment dat de bezoeker de stedelijke drukte achter zich heeft gelaten beleeft hij via de route Zoetermeer naar Zee de open (veen-/)weidelandschappen, de natte natuur rondom de Vliet en bij het Vlietland en de lommerrijke bossen van Wassenaar. Om te eindigen bij de blonde duintoppen van natuurgebied Meijendel. Als de bezoeker van Den Haag via de Vlietroute naar Leiden gaat, voltrekt zich weer een ander beeld. De Vliet stroomt door een landschap dat een afwisseling kent van stedelijke bebouwing, open weidegronden, doorzichten tussen de lintbebouwing op de dijk en de natte natuur van Vlietland en Vogelplas Starrevaart.

De twee verbindingen Zoetermeer naar Zee en de Vlietroute worden gebruikt als recreatieve fietsroute. Georgette Leltz, directeur Nationaal Park Hollandse Duinen: “Dit project levert een belangrijke bijdrage aan de realisatie van onze ambitie om robuuste ecologische verbindingen te ontwikkelen. Zo voorkomen we dat gebieden geïsoleerd komen te liggen en zorgen we ervoor dat diersoorten alle kansen hebben om zich heen en weer te bewegen. Fietsroutes worden zo ook ecologische verbindingen waarmee we de biodiversiteit versterken. Geweldig dat recreatie en ecologie hier samenkomen!”

 

Tags

Ecologische verbindingenFietsroutesNationaal Park Hollandse DuinenRegioWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top