Skip to content

VVD: Wie is verantwoordelijk voor onze Wassenaarse jeugd? De overheid of ouders?

8 april 20213 minute read

Sinds dat jeugdzorg is overgegaan van het rijk naar gemeenten is het aantal kinderen in Wassenaar in de jeugdzorg meer dan verdubbeld. Meer dan één op de tien kinderen in Wassenaar heeft jeugdzorg terwijl ons dorp -gelukkig- bekend staat als een veilige en sociaal betrokken omgeving. Die toestroom in de jeugdzorg merkt ook de gemeente; de toenemende kosten van jeugdzorg drukken op onze gemeentebegroting; afgelopen jaar gaven we 1,3 miljoen euro meer uit dan voorzien. Hiervan kregen we van het Rijk een deel gecompenseerd, maar dat is lang niet voldoende.

De Wassenaarse VVD heeft, samen met het CDA, daarom zelf voorstellen gedaan afgelopen raadsvergadering om jeugdzorg te beperken tot wie dat echt nodig heeft. Gaan we alle hulp blijven verstrekken zonder kritische blik met als gevolg dat we moeten bezuinigen op andere zaken zoals bibliotheek, zwembad of andere gemeentelijke faciliteiten? Het systeem van jeugdzorg is doorgeslagen.

De Wassenaarse VVD vindt dat het opvoeden van kinderen met al zijn uitdagingen, primair een taak is van de ouders. Bij de ouders ligt de eerste verantwoordelijkheid om de eigen kinderen te begeleiden, te helpen, te stimuleren en te motiveren en zo nodig bij te sturen. Natuurlijk zijn er situaties waar ouders het alleen niet redden. Dan is er een uitgebreid netwerk dat hulp kan bieden. Vaak al dichtbij huis in de vorm van ondersteuning op school of middels de Schooladviesdienst. Soms is er gespecialiseerde hulpverlening nodig met jeugdzorg, maar lang niet altijd.

Veel gemeenten staan voor dit dilemma en we proberen met elkaar naar oplossingen te zoeken door in eerste instantie te kijken naar laagdrempelige hulpverlening vanuit de eigen omgeving: buren, familie, school, sportvereniging. Is er sprake van een probleem dat “gewoon” bij de leeftijd hoort of is er meer aan de hand? Wassenaar heeft sinds vijf maanden een Praktijkondersteuner, gespecialiseerd in jeugdzorg. Zij kan een aantal patiënten zelf overnemen of terugverwijzen naar laagdrempelige, praktische hulp, dichter bij huis. En komt een kind in aanmerking voor een meer gespecialiseerd hulptraject, dan moet dat tijdelijk zijn met perspectief zonder jeugdzorg waar mogelijk.

Jeugdzorg is en blijft een moeilijk onderwerp voor alle gemeenten. Toch investeren we in goede ondersteuning en doen we voorstellen om jeugdzorg beheersbaar te houden. Zoals u van ons mag verwachten; niet alleen roepen met stukjes in de krant over andere partijen, maar met eigen voorstellen onderdeel willen zijn van de oplossing. Onze jeugd is te belangrijk om links te laten liggen.

 

Tags

GemeenteraadIngezondenVVDWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top