Skip to content
Fotocredit: gemeente Wassenaar

Felicitaties aan alle gedecoreerden!

28 april 202111 minute read

Op maandag 26 april, de dag voor Koningsdag, werden traditiegetrouw de lintjes uitgereikt. Burgemeester De Lange zette deze dag negen Wassenaarders in het oranje zonnetje. Nu de bijbehorende foto’s beschikbaar zijn en omdat de redactie van Wassenaarders.nl vrijwilligerswerk en inzet voor de lokale samenleving van groot belang acht, plaatsen we nogmaals de verdiensten van alle gedecoreerden, met foto!

 Mevrouw A.M.E.F. (Anne-Monique) van den Assem-Menken

mw. a.m.e.f. anne monique van den assem menkenMevrouw Van den Assem-Menken is parttime werkzaam bij het familiebedrijf Menken Van den Assem Fresh Food in Den Haag en verricht werkzaamheden op het gebied van Public Relations. Zij is de jongste dochter van Ad Menken. De vrijwilligersactiviteiten van mevrouw Van den Assem begonnen in 1996 bij de Omni Vereniging De Kieviten in Wassenaar. Daar was zij coördinator Jongste Jeugd en hoofd Technische commissie meisjes Hockey. Ook was zij verantwoordelijk voor het selectieproces en de elftalindelingen. Voor de Ouderraad van het Rijnlands Lyceum Wassenaar was mevrouw Van den Assem vanaf 2006 gedurende zes jaar als secretaris actief. Eveneens verantwoordelijk voor de evenementencommissie, organiseerde zij met anderen in 2011 een geslaagd 75-jarig lustrum. Voor het Rode Kruis coördineerde mevrouw Van den Assem sociale activiteiten voor ouderen; dankzij haar inzet werden sponsors gevonden en kon de oude bus vervangen worden door een nieuwe. Voor het Van Ommerenpark verzorgt zij de indeling van de chauffeurs op de bus. En tot slot: mevrouw Van den Assem is medeoprichter en actief lid van buurtvereniging De Paauw. Zonder haar inzet geen jaarlijkse BBQ of gezellige bridgedrives. Mevrouw Van den Assem-Menken wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

 

 

Mevrouw A.F.M.J. (Astrid) Dekker

mw. a.m.f.j. astrid dekkerWie Astrid Dekker zegt denkt automatisch aan kunst en cultuur. In 2012 richtte zij de Stichting Kunst en Cultuur op. Vanaf dat jaar wordt er tweejaarlijks een cultuurprijs uitgereikt en sinds 2016 is er ook een prijs voor jongeren, door oud burgemeester Jan Hoekema geschonken bij zijn afscheid. Zeer succesvol zijn ook de mini-opera’s die zij jaarlijks organiseert in de tuin van het Baljuwhuis; de twee voorstellingen zijn altijd uitverkocht. Maar Wassenaar kent haar ook als raadslid voor de lokale partij, ‘Wat Wassenaar Wil’, die bij de eerste verkiezingen in 2006 meteen zes zetels veroverde. Vier jaar beheerde zij de portefeuille Wmo, ouderen en uiteraard kunst en cultuur. Daarnaast was zij tien jaar voorzitter van de buurtvereniging Dorpskern en Duinrell, vrijwilliger voor de SMOW met het rondbrengen van de maaltijden, en tot slot vanaf 2017 lid van de Plangroep, herbouw verzorgingshuis Willibrord. Mevrouw Dekker wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

 

 

 

De heer P.J.M. (Piet) van Leeuwen

de heer p.j.m. piet van leeuwenVoor de Sint Jozefkerk in Wassenaar, onderdeel van de Parochie H. Augustinus is de heer Van Leeuwen al ruim 25 jaar lid van het parochiële zangkoor Magnificat Contorij, waarvan 15 jaar als cantor voor de solo koorzang tijdens een kerkdienst. Tevens vervulde hij voor het koor diverse bestuursfuncties, zoals voorzitter en secretaris. Met de komst van pastoor Michel Hagen is er in 2005 een ‘klussenclub’ opgericht voor het onderhoud van de kerk, waaraan ook de heer van Leeuwen actief bijdraagt. Al meer dan 40 jaar, vanaf 1980, is de heer van Leeuwen eveneens een zeer verdienstelijk imker en actief lid van de Imkersvereniging Leiden e.o. Hij verricht vele hand- en spandiensten, onder andere voor de jaarlijkse bijenmarkt, hulp aan collega-imkers en coach voor beginnende imkers. De imkervereniging draagt in belangrijke mate bij aan het in stand houden van bijensoorten, het geven van voorlichting en het belang van deze bestuivers voor natuur en milieu. Vragen over de “bloemetjes en de bijtjes”, Piet van Leeuwen heeft het antwoord. Als mantelzorger voor familie, naasten en buren, oogst de heer Van Leeuwen veel lof. Een praatje, hulp bij opstaan, het maken van een ontbijt, boodschappen doen of het vervoer naar het ziekenhuis of andere locatie, het is hem nooit teveel. De heer Van Leeuwen wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

 

 

Mevrouw K.M. (Marga) van der Holst-van den Berg

mw. k.m. van der holst van den bergAl in 1970 was mevrouw Van der Holst-van den Berg als vrijwilliger verbonden aan het Rode Kruis bij de contactcirkel afdeling Wassenaar, verleende zij assistentie bij de colonne en hielp zij bij evenementen. Zij heeft heel wat uren aan de kant gestaan van het sportveld en op andere locaties. In 2001 stapte zij over naar de Rode Kruis afdeling in Leidschendam-Voorburg voor een nieuwe uitdaging. Ook daar bekleedde mevrouw Van der Holst tal van functies en voerde zij veel werkzaamheden uit, met name op het gebied van Noodhulp en zelfredzaamheid voor zowel het Rode Kruis als de Noodhulpregio Haaglanden. Naast een halve eeuw verdiensten voor het Rode Kruis, was zij wijkhoofd en collectant voor de KWF Kankerbestrijding en collecteerde zij ook voor het Rode Kruis en de Maag Lever en Darm Stichting. Mevrouw Van der Holst-van den Berg wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

 

 

 

 

De heer C.W.A. (Willem) Lely

de heer c.w. willem lelyDe verdiensten van de heer Lely liggen in onbezoldigde werkzaamheden zowel in het verlengde van zijn professionele carrière als daarbuiten. De heer Lely, tot 2009 werkzaam op verantwoordelijke posities in Communicatie en Public Affairs bij onder meer Fokker en Connexxion (en daarna een aantal jaar als consultant op hetzelfde gebied vanuit zijn eigen bedrijf), zette zich ook buiten zijn werk jarenlang in voor een duurzame en veilige ontwikkeling van de vervoerdersbranche. Dit deed hij in tal van nevenfuncties. Zo was hij in 2008 oprichter en daarna jarenlang bestuurslid van de Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland. Op internationaal niveau speelde hij een belangrijke rol als Boardmember van het European Committee van UITP, de wereldwijde branchevereniging voor alle vervoerders in de EU. Daarnaast richtte hij de Europese branchevereniging van private vervoerders, de EPTO, op, waarin hij ook een belangrijk sleutelfiguur was. Zo was hij ook adviseur van de regering van Suriname en Aruba voor de ontwikkeling van openbaar vervoer. Als lid van de Willem I Kring, een select gezelschap van externe beïnvloeders van grote bedrijven, heeft hij zich ingezet voor een betere bekendheid van het werkterrein van Public Affairs. Daarnaast was hij zestien jaar lang Ambassadeur van dierentuin Artis en was hij nauw betrokken bij de ontwikkeling en realisatie van de toekomstplannen van deze dierentuin. In zijn woonplaats Wassenaar was hij als vrijwilliger actief onder meer als president van de door hem opgerichte Serviceclub Lions Wassenaar-Duin, als voorzitter van golfclub Rozenstein en bij twee burgerinitiatieven op het gebied van verbetering van lokale infrastructuur, Dr. Mansveltkade en een woningbouwproject “De twee stokstaartjes”. De heer Lely wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

 

De heer A.C. (Ad) Riem

de heer a.c. ad riemDe heer Riem is al ruim een halve eeuw actief voor Wassenaar. Naast 7 jaar bestuurslid voor de Katholieke Ouderenbond in 2003 was hij ook redacteur van het blad Bondigheden dat 10 x per jaar uitkwam. De grootste verdienste en passie van de heer Riem is toch wel zijn inzet voor RKSV Blauw-Zwart gedurende een halve eeuw. Vanaf zijn jeugdjaren is hij daar actief, zowel op het veld, in het clubhuis als in zijn rol als bestuurder. Dat begon in 1971 als teamleider jeugdelftallen en in 1985 voor het Eerste Elftal. Zo bekleedde hij ook vele bestuursfuncties waaronder voorzitter van het jeugdbestuur, bestuurslid en wedstrijdfunctionaris en vanaf 2010 secretaris van het bestuur van Blauw-Zwart. In de regio Haaglanden is hij vertegenwoordiger van de Sporttafel. Zijn jarenlange ervaring, kennis van de sport en de club, maken hem een uitstekend gesprekspartner voor de maatschappelijke partners, zoals de hardloopvereniging de Wassenaarse Slag, kinderopvang Norlandia en coördinator voor tal van evenementen op het terrein. De heer Riem heeft zijn hart verpand aan Blauw-Zwart en een groot hart voor de zaak. Een sportvrijwilliger van goud en die eeuwige trouw beloofd heeft aan zijn club Blauw-Zwart!
De heer Riem wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

 

 

Mevrouw U.S. (Ursule) Rueb-Wilde

mw. u.s. ursule rueb wildeDe vrijwilligersactiviteiten van mevrouw Rueb-Wilde zijn 50 jaar geleden begonnen als wijkcontactpersoon van de Sint Jozefkerk, nu onderdeel van de Parochie H. Augustinus. In 1973 kwam zij bij het UVV. Daar was zij actief betrokken bij de organisatie van de tweejaarlijkse kledingbeurs, het bezorgen van maaltijden bij ouderen en ook hield zij jarenlang contact met eenzame ouderen. Via de UVV kwam zij in 1987 bij toeval terecht in het Johannahuis voor het begeleiden van een bewoner naar het museum. Dat was een succes en zij is daar gebleven. Voor het Johannahuis zette zij begin jaren negentig het Project ‘Sociaal Contact’ op. Met vier andere vrijwilligers organiseerde zij wekelijks een bezoekmiddag aan de ouderen en een wandeling. Bijzonder is ook haar coördinerende rol bij de maandelijkse kerkelijke vieringen in het huis. Sinds een aantal jaar is zij ook lid van de Cliëntenraad van het Van Ommerenpark. De inzet voor haar medemens, met name de zorg voor ouderen, is de rode draad in haar leven geworden. Het is bewonderenswaardig dat mevrouw Rueb zich op 86-jarige leeftijd, nu zij zelf tot die groep behoort, nog steeds inzet voor de ouderen in het Johannahuis. Mevrouw Rueb-Wilde wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

 

 

De heer G.J. (Geert Jan) Mantel

de heer g.j. geert jan mantelDe heer Mantel heeft zich tijdens zijn werkzame leven, maar ook daarbuiten, jarenlang ingezet voor de versterking van de handelsbetrekkingen tussen Japan en Nederland. Dat deed hij in zijn rol als President-Directeur van het Japanse bedrijf Yanmar Europe BV in Almere en tevens als CEO van Yanmar Marine International BV. Van 2009-2014 was hij vijf jaar lang het eerste buitenlandse lid van de Raad van Bestuur van deze Japanse onderneming en vanaf 2014 voorzitter van de Raad van Commissarissen van Yanmar Co. Ltd. Geheel belangeloos als lid en later als voorzitter van de stichting DUJAT richt hij zich op de handelsbelangen van beide landen en op wederzijds begrip. Japan is één van de grootste buitenlandse investeerders in Nederland. De 150 aangesloten bedrijven en overheidsorganisaties zetten zich gezamenlijk in voor de ontwikkeling van de economische en sociale relaties tussen beide landen. De heer Mantel heeft hier een belangrijke verbindende rol in gespeeld. Zijn maatschappelijke betrokkenheid bleek enerzijds uit de grote praktische en financiële ondersteuning die Yanmar, onder zijn leiding, verleende en ook na zijn pensionering nog steeds verleent aan tal van culturele, sportieve en maatschappelijke initiatieven in de brede Amsterdamse regio. De heer Mantel is daarnaast bestuurlijk actief bij het Centre of Japan Studies van de Universiteit Leiden en lid van de Raad van Advies van het Japan Museum Sieboldhuis te Leiden.
Sinds 2019 is hij voorzitter van Golfclub Rozenstein. Voor zijn bijzondere verdiensten bij Yanmar en de Stichting DUJAT heeft de Japanse keizer de heer Mantel vorig jaar de onderscheiding “Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon” toegekend. De heer Mantel wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

 

De heer C.N.J. (Cees) Neisingh

dhr. c.n.j. cees neisinghBegin jaren negentig was de heer Neisingh één van de onbezoldigde auteurs van het boek ‘Wassenaar in de Tweede Wereldoorlog’. Ruim vijftien jaar lang was hij bestuurlijk actief binnen de Oorlogsgravenstichting waar hij een belangrijke inhoudelijke bijdrage leverde aan de ontwikkeling van het werk van deze stichting. Tot vorig jaar was hij voorzitter van de Projectgroep 75 jaar Vrijheid in Wassenaar. Vanuit deze projectgroep wordt gewerkt aan de plaatsing van Stolpersteine in Wassenaar. Deze projectgroep komt voort uit de Historische Vereniging Oud Wassenaer, waar de heer Neisingh al ruim tien jaar bestuurlijk actief voor is. De heer Neisingh beschikt over een brede historische kennis en als secretaris is hij het geheugen van de vereniging. De heer Neisingh was daarnaast van 2004 tot 2020 secretaris en vervolgens voorzitter van de Stichting Menno Coehoorn die zich inzet voor het behoud van historische verdedigingswerken. Daarnaast is de heer Neisingh sinds 2009 bestuurlijk actief bij de Stichting Bunkers in Wassenaar en was hij tot vorig jaar voorzitter van de Erfgoedlijn Atlantikwall. In 1996 werd de heer Neisingh reeds onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden vanwege zijn functie bij de Koninklijke Marchechaussee. Onverminderd heeft hij zich ook daarna ingezet voor tal van nieuwe projecten. Zijn vele bijzondere verdiensten voor de maatschappij worden nogmaals beloond. De heer Neisingh wordt bij bevordering benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Tags

GedecoreerdenGemeenteKoninklijke OnderscheidingLintjesregenVrijwilligerswerkWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top