Skip to content

HartvoorWassenaar: De toekomst van “Raadhuis de Paauw” en de Warenar

6 mei 20212 minute read

De komende weken worden een paar belangrijke besluiten genomen in de raad. De eerste betreft de uitbouw van raadhuis “de Paauw”. Het tweede besluit betreft de verkoop van de “Warenar” aan de kerk. Oorspronkelijk zijn dit twee onderwerpen die geen relatie met elkaar hebben, maar HartvoorWassenaar heeft ze met elkaar verbonden, omdat daardoor voor de Wassenaarders de beste oplossing wordt bereikt.

In 2020 kwam ineens het idee uit de lucht vallen om alle ambtenaren in de Paauw te huisvesten. In theorie een prachtig plan, maar het betekende dat de Paauw fors uitgebouwd moet worden. Een grote parkeerplaats wordt aangelegd en het verkeer in de omgeving neemt enorm toe. Bovendien is de Paauw volstrekt niet geschikt voor zo’n intensief gebruik. De ruimtes zijn er niet voor bedoeld en er moeten allerlei faciliteiten worden gebouwd zoals liften en toiletten.
De coalitie (VVD,CDA,D66,LW) sprak van een “bestuurscentrum”. We hadden het idee dat men een bestuurspaleis voor ogen had.

De extra kosten bedroegen €3,5miljoen, en dat was een eerste schatting. De uitbouw past niet bij het Raadhuis de Paauw en een forse parkeerplaats ook niet. Bovendien past er ook geen horeca bij.

De Warenar is jarenlang door de gemeente verwaarloosd. Iedere keer werd onderhoud van dit gemeentemonument uitgesteld. Totdat sloop en vernieuwbouw zo ongeveer de enige optie was. De gemeente wilde verkopen, en de koper had het plan om 18 appartementen te bouwen.

HartvoorWassenaar wil dat op de begane grond van de Warenar alle huidige functies van de Warenar worden gehandhaafd. De theaterfunctie en het gebruik van de zalen voor sociale en culturele bijeenkomsten blijven. Bovendien kun je er de gemeentewinkel (paspoorten e.d.) vestigen. Niet ergens midden op de Langstraat, waar mensen slecht ter been niet kunnen komen, maar midden in het dorp, ons gemeenschapshuis.
De bovengelegen verdiepingen worden gebruikt voor een goede en functionele vestigingsplaats voor onze ambtenaren die niet in de Paauw komen.
De nieuwe entree, inclusief een fraaie glazen uitbouw, maakt het pand weer fraai.

De renovatie van de Warenar kost minder dan de uitbouw van de Paauw, we behouden de Warenar, de kosten van de gemeente gaan met €250.000 per jaar omlaag en de verkoop van het gemeentekantoor op de Johan de Wittstraat levert €3,5miljoen op.

We denken dat dit beter is.
Want wij van HartvoorWassenaar, wij denken in mogelijkheden.
Solide en verstandig, voor een mooi dorp.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx

Tags

GemeenteraadHartvoorWassenaarIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top