Ga naar hoofdinhoud

Wethouder Bloemendaal: ‘Mensen meekrijgen in de gedachte dat we zuinig op de aarde moeten zijn’

14 mei 20213 minute read

De Regionale Energie Strategie 1.0 van de Energieregio Rotterdam Den Haag, waar Wassenaar bij hoort, wordt begin juni ter vaststelling aanboden aan de gemeenteraad. Als de RES, zoals de visie meestal wordt afgekort, dan wordt vastgesteld, begint een nieuwe fase. ‘We gaan kijken: wat is er in Wassenaar werkelijk mogelijk om onze bijdrage te leveren aan CO2-reductie’, zegt wethouder Ritske Bloemendaal. ‘En dat is best spannend voor zo’n uitgestrekte gemeente met veel beschermd erfgoed en natuur. Maar we moeten mensen mee zien te krijgen in de gedachte dat we zuinig op de aarde moeten zijn.’

Ritske BloemendaalRitske Bloemendaal is sinds een maand wethouder met een grote portefeuille met bijvoorbeeld onderwijs(huisvesting), maatschappelijke ondersteuning, kunst en cultuur, maar ook duurzaamheid en klimaatbeleid. ‘Ik vind het fantastisch om in dit prachtige dorp waar ik sinds 2006 woon wethouder te mogen zijn. De superlatieven zijn op zijn plaats’, zegt de geboren Amsterdammer, die behalve op Terschelling woonde, lang op zee voer bij de marine, ook verbleef in Washington, Tokyo en Ankara als militair diplomaat.

‘Het gaat erom hoe wij de klimaatdoelstellingen halen die in Parijs zijn afgesproken: de aarde mag niet meer dan 2 graden opwarmen. Daarom moet de CO2-uitstoot flink dalen. In Nederland zijn die doelen vertaald in het Klimaatakkoord. We moeten het gebruik van fossiele brandstoffen afbouwen en overstappen op duurzame. In de regio zoeken we daarvoor naar mogelijkheden voor zon- en windenergie. In de RES is in een vroege fase al erg zorgvuldig gekeken naar de mogelijkheden binnen onze regio. Dat heet met een mooie term ‘draagkracht van het landschap’. In elke gemeente is die draagkracht anders. Maar elke gemeente moet wel een bijdrage leveren. Voor zon zien we voldoende mogelijkheden op daken en parkeerplaatsen. Daar gebeurt ook al veel en kunnen we ook heel concreet op gaan inzetten. Voor wind zien we op dit moment nog weinig kansen vooral vanwege het behoud van onze mooie natuur. Als er echter wel mogelijkheden zijn voor wind, vind ik dat we daarvoor moeten gaan.’

‘Parallel aan de RES zijn we in Wassenaar bezig met het maken van een warmtevisie, waarin we op wijkniveau kijken hoe we de overstap naar duurzame verwarming in de toekomst kunnen maken. Ik ben er heel blij mee dat er bijna 500 mensen hebben meegedacht door een vragenlijst in te vullen en dat er twee online avonden goed bezocht waren. Dat proces loopt nog.’

De energietransitie is een enorm grote opgave, vindt Ritske Bloemendaal, met veel maatschappelijke, sociale en technische kanten en ontwikkelingen. ‘Een ‘multi-facet’ probleem. Het grijpt in in ieders privéleven.’ Maar hij is positief. ‘Kijk naar het enthousiasme voor de warmtevisie. Of het bezit van elektrische auto’s. Dan doen we het in Wassenaar al heel goed.’

Tags

GemeenteRegionale Energie StrategieRitske BloemendaalWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top