Skip to content

HartvoorWassenaar: Wie beslist hier?

21 mei 20212 minute read

In Wassenaar is de eerste relevante beslissing genomen die te maken heeft met de klimaat transitie. Nieuw te bouwen woningen moeten een waterberging hebben. Voor een gemiddelde Wassenaarse nieuwe woning betekent dit dat regen die op het dak valt opgevangen moet worden. Een installatie met een tank van 6000 liter die €3000 tot €6000 kost. Plus onderhoudskosten. Bestaande woningen hoeven nog niet.

De verwachting is dat in de toekomst de jaarlijkse regenval nauwelijks toeneemt, maar wel gepaard zal gaan met heftiger buien. Voor de berekeningen wordt uitgegaan van regenval van 10 centimeter in 48 uur. Dus in twee dagen valt de helft van de regen van wat in een heel kwartaal gaat vallen.

De zorg is dat het Wassenaarse rioolstelsel deze hoeveelheden niet aankan. En dus moeten maatregelen genomen worden. De verplichting om nieuw te bouwen huizen te voorzien van waterberging is een eerste.

In Wassenaar worden tot 2030 ongeveer 1000 nieuwe woningen gebouwd. Naast de 12.000 die er nu zijn. Dat wil zeggen dat 7% van de woningen wordt voorzien van waterberging. En als het zo heftig wordt als voorgesteld is dit onvoldoende. En dan moeten bestaande woningen ook voorzien worden van waterberging. En dat gaat per woning ongeveer €100 per vierkante meter dakoppervlak kosten. Totale kosten voor Wassenaarders rond de €70miljoen.

Doordat Wassenaar een regionale gemeente is geworden, en we geen Wassenaarse ambtenaren meer hebben voor dit soort onderwerpen, zijn we afhankelijk geworden van besluitvorming elders. Deze beslissing komt uit Leiden. Maar Leiden is een gemeente waar de bebouwingsgraad veel hoger is dan in Wassenaar. En met de Wassenaarse situatie wordt geen rekening gehouden. Dus de vraag is of het nodig is.

Een tweede vraag is wie de transitie betaalt. Met dit besluit worden de kosten afgewenteld op de huiseigenaren.

HartvoorWassenaar heeft tegen dit voorstel gestemd. Wat wij willen is dat er specifiek voor Wassenaar wordt onderzocht welke de gevolgen van klimaatveranderingen zullen zijn. En welke maatregelen de beste oplossing bieden. Wij verwachten dat door de beperkte bebouwing in Wassenaar minder maatregelen nodig zijn en dat een aanpassing van het bestaande rioolstelsel voldoende is. En de kosten (veel) lager uitkomen dan de verwachtte kosten van €70 miljoen. Maar de coalitie (VVD/CDA/D66/LW) wilde dit niet onderzoeken. Wij zullen dit wèl onderzoeken.

HartvoorWassenaar zal er alles aan doen om tot betere besluitvorming te komen.
Solide en verstandig, voor een mooi dorp.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx

Tags

GemeenteraadHartvoorWassenaarIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top