Skip to content

Wassenaars college blikt terug en kijkt vooruit

2 juni 20214 minute read

Vorige week heeft het college van Burgemeester en Wethouders tijdens een persgesprek de jaarrekening 2020 toegelicht. Een kleine greep uit de vele onderwerpen per portefeuillehouder.

Wethouder Hubert Schokker (Financiën, Dienstverlening en Sporthal)

Wassenaar krijgt weer een eigen ambtelijke organisatie. De werkorganisatie Duivenvoorde houdt op te bestaan. Er wordt hard gewerkt aan de opbouw van de ambtelijke organisatie. Op het gebied van dienstverlening kreeg de gemeente Wassenaar goede cijfers van de benchmark www.waarstaatjegemeente.nl. De komst van de sporthal bij de Kieviten vormt eveneens mooi nieuws, al erkent de wethouder dat de aanloopperiode lang is geweest. “Er zijn met alle betrokken partijen gesprekken gevoerd over het definitief ontwerp en over de exploitatie. Ook is het een behoorlijke investering voor de gemeente (8 miljoen euro) en dan moet je wel zeker weten dat je het goede doet.”

Burgemeester Leendert de Lange (Bestuur en Veiligheid)
“De impact van Covid, ook op de Wassenaarse samenleving, is waanzinnig geweest,” aldus de burgemeester. Toch zag hij ook twee positieve punten aan de coronaperiode. De mooie openbare ruimte in Wassenaar waar velen van hebben gebruikt om te recreëren. Een ander positief punt vormt de saamhorigheid in Wassenaar en de onderlinge verbondenheid. Ook is er sprake van nieuwe samenwerking op het gebied van handhaving. Er wordt gewerkt aan een reorganisatie van het ambtelijk apparaat om meer realisatiekracht te bewerkstelligen. In de komende periode zal meer aandacht worden besteed aan de expats die in Wassenaar wonen.

Wethouder Caroline Klaver – Bouman (Economische ontwikkeling, Verkeer en Vervoer)
“De belangrijkste investering in 2020 was de investering in het centrum van Wassenaar,” aldus Caroline Klaver. Ze geeft aan dat men in het centrum goed op weg is om het centrum gastvrij en gezellig(er) te maken. Een ander positief punt dat ze noemt betreft het ontvangen van de Blauwe Vlag. “Die hangt niet in Scheveningen en ook niet in Katwijk.” De verkeersituatie en de openbare inrichting bij de Wassenaarse Slag wordt aangepakt. Er is op het gebied van verkeer ook gewerkt aan een betere balans tussen leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid. Ook is hard gewerkt aan een herpositionering van de N44. “We gaan, mede gelet op de RijnlandRoute, op zoek naar de balans tussen bereikbaarheid en leefbaarheid.”

Wethouder Inge Zweerts de Jong (Participatie, Jeugd en Sport)
“Het was voor de inwoners een heel bijzonder jaar. Chapeau voor de jeugd, de leraren en kinderopvang.” De kosten voor Jeugdhulp rijzen de pan uit, aldus de wethouder en ze is druk bezig om deze kosten te kunnen beteugelen. Beweging vormt een ander aandachtspunt. Ze is blij dat de Wassenaarders zijn begonnen met wandelen. In samenwerking met Leidschendam-Voorburg zijn heel veel ondernemers geholpen met de nieuwe regelingen TOZO, NOW en de TONK. De wethouder noemt met name de TONK—regeling waarvan nog betrekkelijk weinig gebruik van wordt gemaakt.

Wethouder Ritske Bloemendaal (Duurzaamheid, Onderwijs, WMO, Volkshuisvesting en Cultuur)
De nieuwe wethouder zoomt in op het onderwerp Duurzaamheid. “Het is een schaakbord op allerlei niveaus.” Binnenkort wordt de Regionale Energiestrategie gepresenteerd aan de gemeenteraad. Er liggen nog veel vragen over de praktische uitwerking ervan, zoals het aanleggen van zonneparken en ook het meenemen van de inwoners hierbij. Verder geeft de wethouder ‘goed op weg’ te zijn wat betreft de Warenar. Ook is de wethouder bezig met het integraal huisvestingsplan voor de onderwijssector. Over aansluiting van de gemeente Wassenaar op de restwarmteleiding uit Rotterdam moet de wethouder nog nadenken. “Het is echt voor m’n beurt spreken om er zomaar even een kraantje voor Wassenaar op te zetten.”

Wethouder Kees Wassenaar (Wonen, Ruimtelijke Ordening, Cultureel Erfgoed)
De wethouder geeft aan dat de schop voor woningbouw niet zomaar de grond in kan en verwijst daarbij naar procedures en regelgeving. Toch blijft de wethouder positief. De wethouder hoopt per jaar gemiddeld 75 woningen per jaar te kunnen bouwen. Als het gaat om erfgoed geeft hij aan dat de gemeente Wassenaar vooroploopt met een andere aanpak, zoals bij langlopende kwesties als bij Huize Ivicke. “Erfgoed vinden wij belangrijk.” Een ander punt vormt de Omgevingswet. De organisatie moet hierop worden ingericht. Wat betreft de Groene Zone en bouwlocatie Valkenburg is de wethouder zeer benieuwd wanneer kan worden begonnen met bouwen.

Tags

College van B&WGemeenteJaarrekening 2020Wassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top