Skip to content

Resultaten verkeersonderzoek Wassenaar bekend: 5 juli bijeenkomst voor inwoners

22 juni 20212 minute read

Op maandagavond 5 juli worden de resultaten van het verkeersonderzoek dat in opdracht van de gemeente is uitgevoerd, gepresenteerd. Met het onderzoek heeft de gemeente meer inzicht gekregen in de verkeerssituatie in Wassenaar en welke mogelijkheden er zijn om de veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid te verbeteren. De gemeente wil graag een terugkoppeling geven naar de inwoners van Wassenaar.

Doel verkeersonderzoek
Het drukke (vracht)autoverkeer is een veel besproken onderwerp in de Wassenaarse samenleving en de meningen over oorzaken en oplossingen lopen hierover uiteen. Om tot gedegen en gedragen oplossingsrichtingen te komen, heeft adviesbureau Royal HaskoningDHV in opdracht van de gemeente een verkeersonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is bedoeld om de ervaren verkeersdrukte en de hoeveelheid doorgaand verkeer te objectiveren en meer in overeenstemming te brengen met de draagkracht van het Wassenaarse wegennet.

Participatie
Het verkeersonderzoek is tot stand gekomen na een uitgebreid participatietraject. Hiervoor is een werkgroep geformeerd waaraan namens de inwoners en ondernemers Keer Verkeer, Ondernemend Wassenaar, Vrienden van Wassenaar, Fietsersbond en de hulpdiensten hebben deelgenomen. Met een webinar en een online enquête zijn alle inwoners direct betrokken bij het onderzoek.

Bijeenkomst 5 juli 2021

De bijeenkomst vindt plaats op maandag 5 juli van 19.30 – 21.00 uur in de Theaterzaal van De Warenar. Tijdens deze bijeenkomst geeft Royal HaskoningDHV een toelichting op de resultaten van het verkeersonderzoek en is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan een panel met leden van de werkgroep. In verband met de coronamaatregelen zijn de zitplaatsen zo opgesteld dat 1.5 meter gewaarborgd is. Hierdoor hebben maximaal 70 mensen toegang tot de presentatie. Aanmelden kan via de mail: verkeersonderzoek@wassenaar.nl. U kunt ook de livestream volgen. Hierbij bestaat geen mogelijkheid om vragen te stellen. De link wordt een dag voor de bijeenkomst gepubliceerd op www.wassenaar.nl.

Tags

GemeenteInformatiebijeenkomstverkeersonderzoekWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top