Skip to content

Maatregelen tegen geluidhinder Zuid-Hollandse rijkswegen vastgesteld

28 juni 202150 second read

In Zuid-Holland komen in totaal circa 1.900 woningen in 22 gemeenten in aanmerking voor geluidmaatregelen om de geluidshinder van rijkswegen te verminderen. Voor circa 1.450 van deze woningen heeft minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat deze maatregelen nu vastgesteld. De maatregelen variëren van de aanleg van stiller asfalt tot het plaatsen van een geluidscherm of het uitvoeren van een gevelisolatieonderzoek. Een combinatie hiervan is ook mogelijk.

De vastgestelde geluidmaatregelen staan in een geluidsaneringsplan dat valt onder het meerjarenprogramma Geluidsanering. Ze zijn de uitkomst van gedetailleerde geluidberekeningen, die Rijkswaterstaat uitvoert met wettelijk voorgeschreven rekenmethoden. De geluidmaatregelen gelden voor een specifiek aantal woningen langs de volgende rijkswegen: A4, A12, A13, A14, A15, A16, A20, A29, A38, A44/N44, N3, N11, N14, N57 en N915. In de geluidmaatregelenkaart op www.rijkswaterstaat.nl/mjpg is precies te zien om welke woningen het gaat.

De gearceerde wegvakken hieronder geven aan welke delen van deze rijkswegen het betreft. Het plan dat nu vastgesteld is, is het eerste van in totaal drie saneringsplannen voor Zuid-Holland.

Tags

GeluidshinderGemeenteRijkswegenWassenaarZuid-Holland
Gerelateerde artikelen
Back To Top