Skip to content

Valkenburg en niet nagekomen afspraken

30 juni 20212 minute read

Na jaren discussie is het zover: de gemeente Katwijk heeft het bestemmingsplan Valkenburg voor inspraak bekend gemaakt. Het gaat om een heel globaal bestemmingsplan. In dit plan is de mogelijkheid opgenomen om tot op de Wassenaarse gemeentegrens 5600 woningen te bouwen. Dat zijn 600 woningen meer dan we eerder afspraken. Zelfs gebouwen met 10 verdiepingen (30 m hoog) zijn mogelijk. In 2018 is er tussen de beide gemeenten, de provincie en het Rijk een overeenkomst gesloten waarin is afgesproken dat de bebouwing niet tot op de gemeentegrens komt. Het is voor Lokaal Wassenaar ontzettend teleurstellend en niet acceptabel dat de gemeente Katwijk dit afwijkende plan zonder overleg met de gemeente Wassenaar heeft opgesteld.

Lokaal Wassenaar maakt zich al langer zorgen over de gevolgen van woningbouw op Valkenburg, maar heeft steeds geprobeerd zich constructief op te stellen om uiteindelijk een plan te krijgen dat voor iedereen acceptabel is. We hebben daarvoor diverse moties en amendementen ingediend, maar helaas…

Niets van de Wassenaarse afspraken met de gemeente Katwijk en de provincie is terug te vinden in het plan.
Er is helemaal geen groen in het plan aangegeven en de gevolgen van het (toenemende) verkeer zijn onvoldoende duidelijk gemaakt. Alleen al op de locatie Valkenburg komen 15.000-20.000 mensen te wonen waarvan een groot deel ’s morgens het gebied uitgaan en in de middag weer terugkomen. We zijn bang dat een groot deel van die auto’s Wassenaar als sluiproute neemt met alle gevolgen van dien op onze wegen. Daarom willen we nú al meer duidelijkheid en afspraken op welke manier dat wordt voorkomen.

De gemeente heeft een zienswijze opgesteld als reactie op het bestemmingsplan. Daarin wordt verwezen naar de gemaakte afspraken en stelt de gemeente dat het bestemmingsplan moet worden aangepast met woningbouw op veel grotere afstand van de Wassenaarse gemeentegrens.
Voor Lokaal Wassenaar zijn in elk geval de breedte van het groene gebied tot aan de bebouwing en de verkeersafwikkeling belangrijke punten.

Tot 15 juli kan iedereen een zienswijze op het bestemmingsplan indienen bij de gemeente Katwijk. We hopen dat u daarvan gebruik zult maken om het Wassenaarse standpunt luid en duidelijk en zoveel mogelijk te laten horen. Daarbij kunnen natuurlijk ook punten gebruikt worden die de gemeente in haar conceptzienswijze heeft benoemd. (website gemeenteraad, commissie 28 juni, punt 7, bijlage 1)

Laten we er met elkaar voor zorgen dat er ontwikkeling komt met veel groen en zonder overlast van verkeer in het belang van een leefbare regio.

Fractie Lokaal Wassenaar

Tags

GemeenteraadIngezondenLokaal WassenaarWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top