Skip to content

Laat geen toeslagen liggen

1 juli 20212 minute read

Wij keken mee met mevrouw de Jong en wat blijkt? Zij heeft nog recht op € 1800 huurtoeslag over 2020 en krijgt € 150 per maand in 2021. Huurtoeslag, en ook andere toeslagen over 2020, kunnen nog tot 1 september 2021 worden aangevraagd.

Meer mensen hebben recht op toeslag
Met ingang van 1 januari 2020 is het maximale inkomen voor de huurtoeslag gewijzigd. Deze wordt nu stapsgewijs afgebouwd, waardoor meer mensen recht hebben op deze toeslag. Bij het doen van de aangiften inkomstenbelasting over 2020 hebben wij voor diverse cliënten de huurtoeslag alsnog kunnen aanvragen, waar zij voorheen geen recht op hadden.

Voorwaarden voor aanvragen van huurtoeslag
Voorwaarden voor het aanvragen van huurtoeslag zijn onder andere een zelfstandige huurwoning, een maximale rekenhuur van € 752,53 en een maximaal vermogen van € 31.340 voor een alleenstaande en € 62.680,- voor een aanvrager met toeslagpartner. Voor zorgtoeslag gelden andere grenzen.

Voldoe jij aan deze voorwaarden, dan is het zeker de moeite waard om na te laten kijken of je in aanmerking komt voor de huur- en zorgtoeslag.

Heb je vragen of wil je meer informatie?
Neem contact op met Carla van den Berg, c.vandenberg@smowassenaar.nl of 070 511 2226 (op werkdagen van 09.00 – 14.00 uur). Wij helpen u graag!

Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar
van Heeckerenstraat 2
2242 GX Wassenaar
070 – 511 2226 (op werkdagen van 09.00 – 14.00 uur)
info@smowassenaar.nl / www.smowassenaar.nl

laat geen toeslagen liggen krant 2 juli 2021

Tags

DienstverleningHuurtoeslagSMOWWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top