Skip to content

VVD Wassenaar: scherp op Valkenhorst

3 juli 20212 minute read

Afgelopen maandag besprak de Raad in de Commissievergadering het Katwijkse bestemmingsplan en de Bestuurlijke Afspraken, dat de bouw van 5.600 woningen mogelijk moet maken. Woordvoerder Bernard Menken ziet bedreigingen en kansen.

Na ruim 15 jaar overleg en discussie heeft de Gemeente Katwijk een concept bestemmingsplan gepresenteerd voorde bouw van 5.600 woningen. Sinds de sluiting van het vliegkamp zijn er tientallen scenario’s gepresenteerd. Van 3.500 tot 10.000 woningen, bouwen op Wassenaars grondgebied, aanpassing van gemeentegrenzen, annexatie door Leiden. Een korte samenvatting op dit twee decennia lopende dossier is niet mogelijk, maar dat er op Valkenhorst gebouwd gaat worden is een feit.

Verkeer blijft een belangrijk discussiepunt voor de Wassenaarse VVD. Eerst bewegen, dan bouwen is een mooie uitspraak. Verbreding van de N206 van Katwijk naar Leiden en de Rijnlandroute van de A44 naar de A4 gaat heel veel verlichting geven op de N44 en de N441 (Katwijkseweg). Menken ziet kansen: “Alle bloemenrijders uit Rijnsburg en alle vrachtwagens uit de Bollenstreek willen niet naar het Rozenplein of naar het Malieveld. Die willen naar Duitsland en Frankrijk en gaan vanaf 2023 via de Rijnlandroute naar de A4.”

De nieuwe woonwijk wordt aan de noordkant ontsloten, dus er komt geen directe auto-aansluiting richting Wassenaar. “Een woonwijk met 12.000 inwoners gaat invloed hebben op de omliggende infrastructuur. De VVD wil vastleggen dat dit niet ten koste gaat van bereikbaarheid en leefbaarheid in Wassenaar.”

De gemeenteraden van Katwijk en Wassenaar willen dat de N441 wordt afgewaardeerd. “Volgens modellen rijden er na de opening van de Rijnlandroute geen 11.000 auto’s meer over de Katwijkseweg, maar 9.000. Dat is fijn, want deze weg is de slagader van het ongewenste sluipverkeer.” stelt Menken. “Het is toch belachelijk dat je met een electrische drone niet op het 1.100 vierkante kilometer grote IJssemeer mag vliegen omdat het een Natura2000 gebied is. En in Wassenaar mogen er wel dagelijks 11.000 auto’s langs een Natura2000 gebied rijden!”

Planologisch liggen er ook beren op de weg. “Er zijn bestuurlijke afspraken waarin duidelijk is vastgelegd hoe Katwijk gaat bouwen en hoe Wassenaar de Groene Zone gaat invullen. Maar in het bestemmingsplan zijn deze afspraken niet terug te vinden.” vervolgt Menken. “Juist in dit stadium is het zaak dat Katwijk de afspraken in haar plannen verwerkt. Niemand zit erop te wachten dat over vijf of vijftien jaar onduidelijkheid ontstaat over oude afspraken die niet planologisch zijn vastgelegd.”

Tags

GemeenteraadIngezondenVVDWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top