Skip to content

“Klaar is Kees” geldt niet voor wethouder Kees Wassenaar en Groene Zone

10 juli 20213 minute read

Terwijl Katwijk Wassenaar de das om doet met het in procedure brengen van het bestemmingsplan Valkenhorst (v/h Valkenburg) spreekt wethouder Wassenaar in de krant lyrisch over de groene zone. Net alsof hij Wassenaar mooier aan het maken is. Het tegendeel is waar. Wassenaar wil al 15 jaar dat de omgeving niet dichtgebouwd wordt: van 3 km open ruimte moet tenminste 1500m overblijven. Dat wordt slechts 900m.

Openheid tussen dorpen/steden is voor Katwijk geen issue; Katwijk wil niet inzien dat het daarmee volstrekt onnodig het woon- en leefklimaat van tienduizenden mensen uit de regio, inclusief de Valkenhorstbewoners, naar de knoppen helpt. Hoe kan onze wethouder trots zijn op een schaamlapje groen? Daar is geen enkele reden toe, vooral omdat diezelfde wethouder ook nog eens met Katwijk heeft afgesproken dat Wassenaar zijn rustieke polderlandschap zal ombouwen tot een veel drukker uitloop/recreatie/hondenuitlaat-gebied voor de nieuwe Katwijkse woonwijk.

In de raad spreekt de wethouder echter heel andere taal. Hij noemt de bestuurlijke situatie met Katwijk “ernstig, teleurstellend en schokkend, Katwijk doet niet wat we hebben afgesproken”. De wethouder heeft lang volgehouden dat hij goed en volwaardig kon overleggen met Katwijk. Dat beeld is bij hem én de raadsleden duidelijk omgeslagen. Maar leidt dat ook tot een strijdvaardige opstelling in de bestemmingsplanprocedure? Wethouder Mostert(Katwijk) zegt: “als Wassenaar het er niet mee eens is moeten ze maar in beroep gaan”. Dan verwacht je toch behalve een boze wethouder een fel bezwaarschrift. Maar niets daarvan. Het concept-bezwaarschrift staat bol van onderdanige verzoeken ipv nadrukkelijke bezwaren. En het hoofdbezwaar waarvoor Wassenaar al 15 jaar knokt, de te smalle buffer (nu taktisch Groene Zone genoemd), wordt niet eens opgevoerd!

Wel wordt er juridisch gesteggeld over de randzone met Wassenaar. Vaststaat echter dat Katwijk gewoon doorbouwt tot aan de gemeentegrens en dat Wassenaar daar niet eens briesend bezwaar tegen maakt. Het zou alleszins redelijk zijn als de Groene Zone ook op Katwijks grondgebied zou doorlopen. Onze Stichting doet daartoe een voorstel (zie kaartje). Daarbij speelt mee dat Katwijk naast Valkenhorst nog eens 1000-1500 woningen extra gaat bouwen. Alles wijst erop dat Wassenaar in die veel te smalle buffer (Wassenaars grondgebied!) ook nog het drones-testveld van 2,5 ha (3 voetbalvelden) gaat accepteren, terwijl deze Katwijkse bedrijfsvoorziening natuurlijk in Katwijk thuishoort.

“Klaar is Kees” gaat dus nog lang niet op voor wethouder Kees Wassenaar! We vertrouwen dat onze raadsleden zullen kiezen voor een krachtige, strijdbare opstelling! Het is immers de laatste kans! Daarnaast speelt voor iedereen de beroepsmogelijkheid bij Katwijk.

 

BEZWARENPROCEDURE KATWIJKS BESTEMMINGSPLAN VALKENHORST

Locatievalkenhorst

Het Katwijks bestemmingsplan Valkenhorst gaat nog steeds uit van een slechts 900m brede open ruimte (buffer/groene zone) tussen Wassenaar en de nieuwe Katwijkse woonwijk. Eerder (in 2008) verklaarden meer dan 4000 Wassenaarders zich tegen deze veel te smalle buffer. Die is na meer dan 10 jaar overleg nog steeds zo smal. Tot en met 15 juli kunnen (ook per mail) bezwaren tegen het ontwerp-bestemmingsplan Valkenhorst worden ingediend bij de raad van Katwijk. De Stichting gaat dat doen met als hoofdpunt: geen woon- maar een groenbestemming voor de op kaart aangegeven strook.

Wij roepen Wassenaarders op dit bezwaar te steunen, bijvoorbeeld door aan de raad van Katwijk (info@katwijk.nl) te mailen:

Ondergetekende ondersteunt het bezwaar van de Stichting Valkenburg Groen om de op het kaartje van de Stichting aangegeven strook niet tot woongebied maar tot groen te bestemmen.

 

Tags

IngezondenLocatie ValkenburgStichting Valkenburg GroenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top